Vraag Bluetooth werkt niet - Ubuntu 16.04 Toshiba L50D-C


Ik heb een bluetooth-pictogram, ik kan het in- en uitschakelen, ik kan het verbergen of niet en er zijn voorkeuren. Wanneer ik op Device zoeken druk, kan de laptop geen apparaat vinden. Ik heb verschillende telefoons, koptelefoons en een externe SONY Bluetooth-luidspreker geprobeerd. Ik heb een dualboot met windows, bij windows werkt het heel goed. Na een aantal dagen vond ik deze pagina: toshiba-Sat-c50d

Ik denk dat er een probleem is met de ondersteuning van ubuntu :( maar misschien kan een forumgoeroe me toch helpen.

Er zijn enkele exportexemplaren van mijn codevoorbeeld:

andrej@andrej-ubuntu:~$ lspci | grep Net; lsusb
02:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0438:7900 Advanced Micro Devices, Inc. 
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 005: ID 145f:01c8 Trust 
Bus 002 Device 032: ID 0bb4:0001 HTC (High Tech Computer Corp.) Android Phone via mass storage [Wiko Cink Peax 2]
Bus 002 Device 003: ID 0930:0222 Toshiba Corp. 
Bus 002 Device 002: ID 13d3:5652 IMC Networks 
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

andrej@andrej-ubuntu:~$ ps aux| grep bluetooth
root    824 0.0 0.0 32084 4564 ?    Ss  11:26  0:00 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
andrej  1362 0.0 0.1 349412 8052 ?    Ssl 11:26  0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-bluetooth/indicator-bluetooth-service
andrej  1751 0.0 0.1 150340 10080 ?    S  11:26  0:00 /usr/lib/bluetooth/obexd
andrej  13460 0.0 1.2 1080024 99436 ?    Sl  21:10  0:01 unity-control-center bluetooth
andrej  13469 7.9 0.4 623696 32496 ?    Sl  21:10  1:24 bluetooth-wizard
andrej  14192 0.0 0.0 14356  972 pts/0  S+  21:28  0:00 grep --color=auto bluetooth

andrej@andrej-ubuntu:~$ hcitool dev
Devices:
  hci0  AC:E0:10:EC:A1:F8

andrej@andrej-ubuntu:~$ cat /var/log/dmesg
(Nothing has been logged yet.)

andrej@andrej-ubuntu:~$ start bluetooth
start: Unknown job: bluetooth

andrej@andrej-ubuntu:~$ bluetoothd -d -n
bluetoothd[13953]: Bluetooth daemon 5.37
bluetoothd[13953]: src/main.c:parse_config() parsing main.conf
bluetoothd[13953]: src/main.c:parse_config() Key file does not have key 'DiscoverableTimeout' in group 'General'
bluetoothd[13953]: src/main.c:parse_config() Key file does not have key 'PairableTimeout' in group 'General'
bluetoothd[13953]: src/main.c:parse_config() Key file does not have key 'AutoConnectTimeout' in group 'General'
bluetoothd[13953]: src/main.c:parse_config() Key file does not have key 'Name' in group 'General'
bluetoothd[13953]: src/main.c:parse_config() Key file does not have key 'Class' in group 'General'
bluetoothd[13953]: src/main.c:parse_config() Key file does not have key 'DeviceID' in group 'General'
bluetoothd[13953]: src/main.c:parse_config() Key file does not have key 'ReverseServiceDiscovery' in group 'General'
D-Bus setup failed: Connection ":1.456" is not allowed to own the service "org.bluez" due to security policies in the configuration file
bluetoothd[13953]: Unable to get on D-Bus

andrej@andrej-ubuntu:~$ lsmod | grep -i toshiba
toshiba_acpi      40960 0
sparse_keymap     16384 1 toshiba_acpi
toshiba_bluetooth   16384 0
wmi          20480 1 toshiba_acpi
video         40960 1 toshiba_acpi

andrej@andrej-ubuntu:~$ dmesg | grep -i blue
[  2.875630] usb 2-2: Product: Bluetooth Radio 
[  6.573584] toshiba_bluetooth: Toshiba ACPI Bluetooth device driver
[  6.668772] Bluetooth: Core ver 2.21
[  6.668797] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[  6.668805] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[  6.668810] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[  6.668819] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[  7.438022] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[  7.438027] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[  7.438033] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[  12.118434] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[  12.118444] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[  12.118453] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11

andrej@andrej-ubuntu:~$ dmesg | grep -i firmware
[  1.138689] [Firmware Bug]: ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[  1.212214] acpi PNP0A08:00: [Firmware Info]: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] only partially covers this bridge
[  2.459485] [drm] Found UVD firmware Version: 1.64 Family ID: 11
[  2.460350] [drm] Found VCE firmware Version: 50.17 Binary ID: 3
[  2.945890] psmouse serio2: elantech: assuming hardware version 4 (with firmware version 0x5e1f02)
[  6.737690] rtl8723be: Using firmware rtlwifi/rtl8723befw.bin

andrej@andrej-ubuntu:~$ lspci -nnk | grep -iA2 net
01:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller [10ec:8136] (rev 07)
  Subsystem: Toshiba America Info Systems RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller [1179:f840]
  Kernel driver in use: r8169
  Kernel modules: r8169
02:00.0 Network controller [0280]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter [10ec:b723]
  Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter [10ec:b730]
  Kernel driver in use: rtl8723be
  Kernel modules: rtl8723be

andrej@andrej-ubuntu:~$ uname -a
Linux andrej-ubuntu 4.4.0-45-generic #66-Ubuntu SMP Wed Oct 19 14:12:37 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

andrej@andrej-ubuntu:~$ hciconfig -a
hci0:  Type: BR/EDR Bus: USB
  BD Address: AC:E0:10:EC:A1:F8 ACL MTU: 820:8 SCO MTU: 255:16
  UP RUNNING PSCAN ISCAN 
  RX bytes:7405 acl:0 sco:0 events:1268 errors:0
  TX bytes:12440 acl:0 sco:0 commands:1069 errors:0
  Features: 0xff 0xff 0xff 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
  Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3 
  Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK 
  Link mode: SLAVE ACCEPT 
  Name: 'andrej-ubuntu'
  Class: 0x1c010c
  Service Classes: Rendering, Capturing, Object Transfer
  Device Class: Computer, Laptop
  HCI Version: 4.0 (0x6) Revision: 0xb
  LMP Version: 4.0 (0x6) Subversion: 0x8723
  Manufacturer: Realtek Semiconductor Corporation (93)

andrej@andrej-ubuntu:~$ rfkill list
0: Toshiba Bluetooth: Bluetooth
  Soft blocked: no
  Hard blocked: no
1: hci0: Bluetooth
  Soft blocked: no
  Hard blocked: no
2: phy0: Wireless LAN
  Soft blocked: no
  Hard blocked: no

andrej@andrej-ubuntu:~$ lsusb -s 002:003 -v

Bus 002 Device 003: ID 0930:0222 Toshiba Corp. 
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        2.10
 bDeviceClass     224 Wireless
 bDeviceSubClass     1 Radio Frequency
 bDeviceProtocol     1 Bluetooth
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x0930 Toshiba Corp.
 idProduct     0x0222 
 bcdDevice      2.00
 iManufacturer      1 
 iProduct        2 
 iSerial         3 
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength     177
  bNumInterfaces     2
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0xe0
   Self Powered
   Remote Wakeup
  MaxPower       500mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      3
   bInterfaceClass    224 Wireless
   bInterfaceSubClass   1 Radio Frequency
   bInterfaceProtocol   1 Bluetooth
   iInterface       4 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0010 1x 16 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x02 EP 2 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x82 EP 2 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        0
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    1
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass    224 Wireless
   bInterfaceSubClass   1 Radio Frequency
   bInterfaceProtocol   1 Bluetooth
   iInterface       4 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x03 EP 3 OUT
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0000 1x 0 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x83 EP 3 IN
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0000 1x 0 bytes
    bInterval        1
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    1
   bAlternateSetting    1
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass    224 Wireless
   bInterfaceSubClass   1 Radio Frequency
   bInterfaceProtocol   1 Bluetooth
   iInterface       4 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x03 EP 3 OUT
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0009 1x 9 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x83 EP 3 IN
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0009 1x 9 bytes
    bInterval        1
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    1
   bAlternateSetting    2
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass    224 Wireless
   bInterfaceSubClass   1 Radio Frequency
   bInterfaceProtocol   1 Bluetooth
   iInterface       4 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x03 EP 3 OUT
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0011 1x 17 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x83 EP 3 IN
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0011 1x 17 bytes
    bInterval        1
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    1
   bAlternateSetting    3
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass    224 Wireless
   bInterfaceSubClass   1 Radio Frequency
   bInterfaceProtocol   1 Bluetooth
   iInterface       4 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x03 EP 3 OUT
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0019 1x 25 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x83 EP 3 IN
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0019 1x 25 bytes
    bInterval        1
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    1
   bAlternateSetting    4
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass    224 Wireless
   bInterfaceSubClass   1 Radio Frequency
   bInterfaceProtocol   1 Bluetooth
   iInterface       4 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x03 EP 3 OUT
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0021 1x 33 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x83 EP 3 IN
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0021 1x 33 bytes
    bInterval        1
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    1
   bAlternateSetting    5
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass    224 Wireless
   bInterfaceSubClass   1 Radio Frequency
   bInterfaceProtocol   1 Bluetooth
   iInterface       4 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x03 EP 3 OUT
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0031 1x 49 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x83 EP 3 IN
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0031 1x 49 bytes
    bInterval        1

kan iemand me helpen met dit probleem?


2
2017-11-09 23:02


oorsprong
antwoorden: