Vraag Hoe hernoem ik een map via de opdrachtregel?


Ik heb de map /home/user/oldname en ik wil het hernoemen naar /home/user/newname. Hoe kan ik dit in een terminal doen?


473
2017-08-08 16:58


oorsprong


Zie ook: Hoe een map te verplaatsen - kenorb
Gebruik altijd mv of rename. - John Strood


antwoorden:


mv /home/user/oldname /home/user/newname

619
2017-08-08 17:10Verwant brighthub.com/computing/linux/articles/20667.aspx - N.N.
Koel artikel. Dat is precies het punt. - Rafał Cieślak
Dit werkt niet als de nieuwe naam al een bestaande map is. In plaats daarvan wordt de oude map in de nieuwe map verplaatst. - cxrodgers
Als de directorynaam hetzelfde is met hoofdlettergebruik No such file or directory. Om dit te voorkomen doe je zoiets mv /home/user/Folder /home/user/temp; mv /home/user/temp/ /home/user/folder. - DutGRIFF
@cxrodgers: slagen voor --no-target-directory (-T), om te voorkomen dat het wordt behandeld newname als een doelmap. - jfs


mv kan twee banen doen.

  1. Het kan bestanden of mappen verplaatsen
  2. Het kan bestanden of mappen hernoemen

Om gewoon een bestand of map te hernoemen, type dit in Terminal:

mv old_name new_name 

met ruimte tussen de oude en nieuwe namen.

Als u een bestand of map wilt verplaatsen, typt u dit in Terminal.

mv file_name ~/Desktop 

het zal het bestand naar het bureaublad verplaatsen.

Als is een map die u moet toevoegen -R voor de mapnaam:

mv -R directory_name ~/Desktop

104
2018-04-21 13:58mv op Ubuntu komt van GNU coreutils. AFAICT heeft het geen -R optie, noch is het nodig bij het verplaatsen van een map. - arielf
-r werkt niet eens - user1735921
De juiste optie is -T. Zie @ bmaupin's antwoord voor zijn gedrag. - chronometric


mv -T /home/user/oldname /home/user/newname

Hiermee wordt de map hernoemd als de bestemming niet bestaat of als deze bestaat, maar deze leeg is. Anders krijgt u een foutmelding.

Als u dit in plaats daarvan doet:

mv /home/user/oldname /home/user/newname

Een van de twee dingen zal gebeuren:

  • Als /home/user/newname bestaat niet, het zal worden hernoemd /home/user/oldname naar /home/user/newname
  • Als /home/user/newname bestaat, het zal bewegen /home/user/oldname in /home/user/newname, i.e. /home/user/newname/oldname

Bron: Hoe te beslissen dat mv naar een directory gaat in plaats van de directory te vervangen?


27
2018-04-27 18:31

Deze gvfs-move commando zal ook bestanden en mappen hernoemen.

gvfs-move /home/user/oldname /home/user/newname

4
2018-04-21 05:26

Als u de naam van een map op uw niveau in het bestandssysteem wilt wijzigen (bijv. U bevindt zich in uw thuismap en wilt een map hernoemen die zich ook in uw basismap bevindt):

mv Directory ./NewNameDirectory

4
2017-07-12 13:26

gvfs-hernoemen zal ook mappen hernoemen. Het geeft een foutmelding als er al een directory met de nieuwe naam bestaat. De enige beperking is dat u geen pad met de mapnaam kunt gebruiken. Zo

gvfs-rename /home/boo /home/boo-the-dog 

zal niet werken, maar

cd /home 
gvfs-rename boo boo-the-dog 

zal werken. Niet zo handig als mv-T maar ik las in de man dat het bedoeld was voor netwerkoperaties.


1
2017-11-29 07:58