Vraag Nginx kan niet herladen - hoe kan ik het waarom opsporen?


Hallo, ik heb mijn Nginx-server een tijd lang geweldig gehad op Ubuntu-server 12.04.

Ik heb geleidelijk aan verschillende stukjes geschoten, en ben zover gekomen als het optimaliseren van laadtijden op mijn wordpress-pagina.

Na het wijzigen van mijn hosts-bestand besloot ik om:

sudo /etc/init.d/nginx reload

Waarop ik krijg:

  • Nginx-configuratie nginx herladen [mislukken]

Er wordt geen aanvullende informatie of redenering gegeven. Hoe kan ik mijn server opnieuw opstarten zodat deze eventuele foutmeldingen afdrukt tijdens het opnieuw laden, zodat ik kan beginnen met het opsporen van de fout.

Voor een bonusvraag:

Voor die Nginx-sysadmins, wanneer je een aantal wijzigingen hebt aangebracht in hosts en hebt vastgeschroefd op een paar andere bits en plotseling je nginx-server niet opnieuw laadt (overigens lijkt alles nog steeds te draaien!) Hoe begin je je aanpak om te isoleren waarom of begin dingen te debuggen!


88
2018-04-05 18:32


oorsprong


Controleer uw syntaxis met sudo nginx -t (of sudo nginx -p /etc/nginx -c nginx.conf waar /etc/nginx is uw configuratieprefix en nginx.conf het hoofdconfiguratiebestand). - Lekensteyn
sudo nginx -s reload leek me ook een uitlezing te geven! - Huw


antwoorden:


Controleer syslog (/ var / log / syslog) voor berichten over problemen met configuratiebestanden.

Vanaf de commandoregel kunt u uitvoeren nginx -c /etc/nginx/nginx.conf -t om nginx uw configuratie op fouten te laten controleren.


129
2018-04-05 20:54ah ha! erg handig Ik lijk te krijgen: locatie "/ blog / wp-admin" is buiten locatie "/blog/.*\.php$" in /etc/nginx/site-configs/wordpress.conf:1 ... interessant , geeft me iets om door te gaan! - Huw
ARGH! Drie uur zoeken en het bleek dat ik een; Bedankt voor alle hulp, essentieel gebleken bij het opsporen. Overigens als iemand ooit op deze vraag terechtkomt na het volgen van de door Ars Technica Web bediende berichten. Ik denk dat ik ze nu heb meegemaakt met een fijne kam! - Huw
het uitvoeren van deze opdracht geeft mij nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful en toch kan ik nginx nog steeds niet laten starten - Bill Garrison
@BillGarrison check syslog en het nginx-foutenlogboek voor meer informatie - Dlloyd


Voer dit commando uit, u kunt een probleem vinden.

sudo nginx -t

39
2017-10-22 05:46

U moet waarschijnlijk controleren op fouten in /var/log/nginx/error.log.

In mijn geval heb ik de poort voor ipv6 niet toegevoegd. U moet dit ook doen (voor het geval u nginx uitvoert op een andere poort dan 80): listen [::]:8000 default_server ipv6only=on;


5
2017-09-29 04:19Opmerking: als uw machtigingen onjuist zijn /var/log/nginx/error.log, nginx kan de fout niet schrijven en zal stil uitvallen. Controleer uw config als in het geaccepteerde antwoord (nginx -c /etc/nginx/nginx.conf -t) zal helpen. - user898763452


Controleer je /etc/nginx/sites-available/default of welke kopie dan ook die je gebruikt, en zorg ervoor dat je commentaar geeft (verwijder #) ieder } je hebt misschien nodig in relatie tot de { dat was waarschijnlijk niet gecommentarieerd. Dat was mijn probleem.


3
2017-09-11 16:06

Ik heb deze commando's uitgevoerd om nginx een back-up te laten maken en te laten werken:

# remove nginx conf files
apt-get purge nginx

# reinstall
apt-get install nginx

# make sure the default site is enabled
ln -s /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-enabled/default

# start nginx
sudo /etc/init.d/nginx start 

nginx werkt nu !!


2
2018-04-20 00:49Je hoeft niet te verwijderen en te zuiveren, maar zuiveren. En moeilijk om te weten of dit de vraag gaat beantwoorden, omdat purge alle configuratiebestanden zal verwijderen. - Panther
Idealiter - en voor andere gebruikers had ik er de voorkeur aan gegeven om de maximale hoeveelheid uit te lezen waar de fout zich voordeed en mijn huidige installatie te repareren in plaats van te zuiveren en helemaal opnieuw te beginnen - Huw
@ bodhi.zazen Ik heb mijn antwoord gecorrigeerd. En voor wat 'Huw' zei, ben ik het daarmee eens. Het is gewoon dat ik aan het begin stond van het installeren en instellen nginx dus het was geen big deal om het gewoon te verwijderen en opnieuw te beginnen in plaats van de fout op te sporen. Bedankt voor je insite. - Aaron Lelevier


Nginx moet worden gezuiverd typ dan op de commandoregel:

ln -s /etc/nginx/sites-availbale/default .etc/nginx/sites-enabled/default

2
2017-09-01 03:37Bedoel je apt-get purge? - RolandiXor♦


doe een heropening van alle bestanden, met behulp van

nginx -s reopen

gebruik dan

nginx -s reload

Zoals nginx help laat zien dat dit zal gebeuren, herlaad dan de nginx door het signaal naar master process.it te sturen.

Verzoek: geef alstublieft niet op purge commando's zonder voorzichtigheid, omdat dit problemen kan veroorzaken voor beginners (alle configuraties zullen verloren gaan) .... EEN GROOT probleem.


1
2018-05-29 06:49

Als het u dergelijke fouten geeft, kunt u dit controleren journalctl -xe uit.
Het heeft veel informatie over wat er is gebeurd in een besturingssysteem.
je kunt de lijn vinden of gewoon journalctl -xe | grep nginx om te zien wat er met Nginx is gebeurd toen het zichzelf probeerde uit te voeren.


1
2017-07-20 19:47