Vraag Hoe kan ik het standaard audioapparaat wijzigen vanaf de opdrachtregel?


Ubuntu's desktop gui is geweldig voor het wijzigen van audio-instellingen (Systeem-> Voorkeuren-> Geluid), zoals het standaard invoer / uitvoerapparaat en het instellen van het volume.

Ik zou echter graag deze dingen vanaf de opdrachtregel kunnen doen. Welke tool gebruikt de gui achter de schermen?


92
2017-11-19 19:43


oorsprong
antwoorden:


U kunt PulseAudio via de opdrachtregel met behulp van pacmd en pactl commando's. Zie voor opties manpagina's of de wiki op PulseAudio:

pacmd list-sinks (of pactl list short sinks) voor naam of indexnummer van mogelijke putten

pacmd set-default-sink "SINKNAME" om de standaard uitvoerbak in te stellen

pacmd set-default-source "SOURCENAME" om de standaard invoer in te stellen

pacmd set-sink-volume index volume

pacmd set-source-volume index volume voor volumeregeling (0 = dempen, 65536 = 100%)

en veel veel meer CLI-opties.


Notitie: Het wijzigen van de uitvoerlade via de opdrachtregelinterface kan alleen van kracht zijn als streamen doelapparaat lezen is gehandicapt. Dit kan gedaan worden door de correspondentielijn in te bewerken /etc/pulse/default.pa naar:

load-module module-stream-restore restore_device=false

Voor een meer uitgebreide tutorial over hoe dit te doen, en voor instructies over hoe de sink te veranderen tijdens het afspelen zie dit antwoord.


107
2017-11-19 20:25Pulseaudio is veranderd, het eerste commando zou nu moeten zijn pacmd list-sinks I denk - Anwar
Hoe zou men een uitvoerapparaat op het standaard invoerapparaat kunnen instellen? Ik heb een Line6 ToneportUX1 (gebruikt voor het vormen van gitaarklanken) die wordt weergegeven als een uitvoerapparaat in het geluidsbesturingspaneel van Ubuntu, maar het moet een invoerapparaat zijn. - Rob
@MikeDtrick: dit kan niet worden gedaan met deze opdrachten. Ik heb geen ervaring met USB-apparaten, maar ik geloof dat dit een probleem met een profiel / stuurprogramma / poort / ALSA is. Wordt het apparaat herkend als invoer in ALSA? - Takkat
Ik ben net begonnen met het gebruik van AlsaMixer, dus ik zal waarschijnlijk niet veel helpen. Onder /proc/asound/cards/ het somt de Tonepoort op als een USB-apparaat en onder /proc/asound/pcm het zegt playback 1: capture 1. Dit is allemaal na het hardlopen alsamixer en klikken op [f2]. - Rob
Als jouw pacmd list-sinks geeft slechts één gootsteen weer, maar u kunt verschillende uitvoerapparaten bekijken in Systeeminstellingen> Geluid, controleer dit antwoord: askubuntu.com/questions/63599/... - Severo Raz


Ja, er is een type alsamixer in terminal

alt text

Druk op ,

F1 - Help

F2 - Systeeminformatie

F6 - Selecteer geluidskaart

Esc - verlaat het menu


4
2017-11-19 19:54alamixer lijkt goed voor het wijzigen van het volume. Hoe verander ik het standaardapparaat? - paleozogt
Ik gebruik het alleen om de volumeniveaus aan te passen. Probeer op de F6-toets te drukken en laat me weten of het je helpt. - karthick87
Met F6 kun je een geluidskaart kiezen om te bewerken, maar dit verandert de standaard niet. - paleozogt


pavucontrol

Niet de eigenlijke Ubuntu-volumecontrole, maar beter! Hiermee kunt u standaardapparaten en zelfs apparaten per toepassing / stream beheren.

Je moet de app daadwerkelijk laten opnemen / afspelen zodat deze op de tabbladen 'Afspelen' of 'Opnemen' verschijnt, maar zodra je het apparaat voor die app hebt gekozen, lijkt het het voor altijd te onthouden.

Ook (op een kanttekening), voor oude (niet-pulserende) toepassingen, voer ze uit padsp, bijv .:

padsp some_old_app

pavucontrol


0
2017-08-16 20:30