Vraag Voorkom dat een specifiek USB-apparaat automatisch wordt gemonteerd


Ik wil een USB-apparaat stoppen met automounting in Ubuntu 13.04. Wanneer ik bijvoorbeeld mijn iPhone 5 op mijn bureaublad aansluit, word ik constant gevraagd om wat ik wil doen (ongeacht of ik de "iPod" die met mijn machine is verbonden, enz. Wil wissen). Aangezien ik de computer niet meer als een manier gebruik om het apparaat op te laden, is er een manier om te voorkomen dat het apparaat wordt gemonteerd en kan het apparaat nog steeds stroom trekken van het apparaat?


15
2018-05-28 15:00


oorsprong
antwoorden:


Gebruik de terminal en gedit

Zoek eerst de ID voor uw apparaat op vanaf a terminal gebruik makend van lsusb wanneer uw apparaat is aangesloten (bijv 0951:1692). Je moet ook kijken naar de naam van je apparaat lsblk. Laten we zeggen dat de naam is /dev/sdb1.

Maak een nieuw script, laten we zeggen unmount.sh in /lib/udev met sudo -H gedit /lib/udev/unmount.sh en zet volgende regels erin:

#!/bin/bash

udisks --unmount /dev/sdb1
udisks --detach /dev/sdb

Sla het bestand op, sluit het en maak het uitvoerbaar met:

chmod +x /lib/udev/unmount.sh

Nu moet je een nieuw regelbestand maken /etc/udev/rules.d/ met sudo -H gedit /etc/udev/rules.d/100-unmount-iphone.rulesen zet er een nieuwe regel in:

ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="0951", ATTRS{idProduct}=="1692", RUN+="/lib/udev/unmount.sh"

enter image description here enter image description here enter image description here

Gebruik de volgende opdracht om udev-regels opnieuw te laden zonder opnieuw op te starten:

sudo udevadm control --reload-rules

Inktvissen gebruiken

Of een andere manier is installeren en gebruiken Inktvis Install comixcursors-lefthanded - een eenvoudige tool die reflexen op uw computer realiseert.


11
2018-05-28 15:29Nou ja, het lijkt erop dat Cuttlefish niet langer beschikbaar is - Antony
Ik heb Cuttlefisth net nu geïnstalleerd op Ubuntu 14.04 - Anwar
gebruikt udisksctl in unmount.sh om een ​​Windows-partitie van een USB-stick te ontkoppelen: udisksctl unmount --block-device /dev/sr1. als referentie: udisks.freedesktop.org/docs/latest/udisksctl.1.html - Martin Zeitler


Om te bepalen welke programma's automatisch worden gestart wanneer u een apparaat aansluit, gaat u naar

Systeeminstellingen - Details - Verwisselbare media

enter image description here

Bron: Ubuntu-documentatie - Mount / USB


0
2017-10-27 12:22