Vraag Hoe toegang krijgen tot een gedeelde map in VirtualBox?


Ik volgde de stappen voor het delen van mappen tussen Windows 7 en Ubuntu in VirtualBox.

Ondanks dat verschijnt de map met een X-teken en geeft me het volgende bericht wanneer ik het probeer te openen:

De mapinhoud kon niet worden weergegeven

Wanneer ik kies Shared Folder van de VirtualBox Device menu wordt de volgende waarschuwing weergegeven:

Op de systeempagina hebt u meer dan 50% van het geheugen van uw computer (2,93 GB) toegewezen aan de virtuele machine ...

Hoe kan ik met succes mappen delen tussen Windows en Ubuntu met behulp van VirtualBox?


109
2017-07-09 22:45


oorsprong


Merk op dat u geen symlinks kunt delen! - Joel Sjögren


antwoorden:


Toegang tot gedeelde mappen in Virtual Box

Opdrachtregel

Standaard worden gedeelde mappen van VirtualBox gemaakt met lees- en schrijfrechten voor de gast. Dit kan worden gedaan vanaf de opdrachtregel op de host met:

VBoxManage sharedfolder add "VM name" --name sharename --hostpath "C:\test"

Door de optie toe te voegen --readonly we kunnen deze beperken voor alleen-lezen toegang. Gebruik de --transient optie als u alleen wilt dat de shares verschijnen in de huidige sessie maar niet persistent zijn voor de volgende sessies. Er zijn enkele beperkingen voor gedeelde mappen (zie deze vraag voor details). Als aan de vereisten is voldaan, kunnen we deze gedeelde mappen handmatig koppelen door de volgende opdrachten in de gast uit te voeren:

mkdir /home/<user>/vboxshare
sudo mount -t vboxsf -o uid=1000,gid=1000 sharename /home/<user>/vboxshare 

Natuurlijk kunnen we ook verschillende mount-opties gebruiken om te koppelen als alleen-lezen of alleen met leestoegang tot root.

Auto-mount via Virtual Box Manager

Als we automatisch mounten inschakelen bij het maken van een gedeelde map vanuit de Virtual Box Manager, worden die gedeelde mappen automatisch gemount in de gast met het mountpunt /media/sf_<name_of_folder>. Om toegang te hebben tot deze mappen moeten gebruikers in de gast lid zijn van de groep vboxsf.

sudo usermod -aG vboxsf userName

De gebruiker moet zich afmelden en opnieuw inloggen om hun nieuwe groep toegevoegd te zien.

Bron en verder lezen: Virtuele box gebruikershandleiding


106
2017-07-10 08:02ik stel een gedeelde map in de GUI in en stel ook de Auto-Mount in. herstartte de VM, ging naar /media maar nog steeds niets - amphibient
@amphibient @ laike9m Ik moest de VM opnieuw opstarten om de map in te zien /media/ - David_G
Deze opdracht, voorgesteld door een ander antwoord hier, lijkt duidelijker en heeft een betere output: sudo adduser your_username vboxsf - Jordan Brough
@ JordanBrough: helemaal correct - alle wegen leiden naar Rome. U kunt zelfs een grafische frontend gebruiken users-admin. Het commando is bewerkt door een andere gebruiker. - Takkat
Bedankt voor je antwoord ... in het commando dat je hierboven vermeldde sudo mount -t vboxsf -o uid=1000,gid=1000 share /home/<user>/vboxshare, Ik zie geen vermelding van de sharename, die wordt gebruikt bij het maken van de gedeelde map met VBoxManage sharedfolder add "VM name" --name "sharename" --hostpath "C:\test". Als er meerdere gedeelde mappen zijn .. hoe weet VirtualBox welke sharename om de map te associëren vboxshare met? Of bedoel je dat sharename moet hetzelfde zijn als vboxshare? - alpha_989


Eigenlijk is er een eenvoudige manier om dat te doen:

 1. Installeer het uitbreidingspakket voor VirtualBox.
 2. Start uw virtuele machine opnieuw op
 3. Installeer gasttoevoegingen in uw gast Ubuntu

  • U kunt de ISO koppelen die aan staat /media of druk op Left Control+D
 4. reboot

 5. Probeer toegang te krijgen /media/sf_your_shared_folder_name. Als je nog steeds geen toegang hebt, betekent dit dat je niet bij de vboxsf groep, zoals Nilo zei. Met deze opdracht kunt u uw probleem oplossen:

  sudo adduser your_username vboxsf
  
 6. Uitloggen en opnieuw inloggen om wijzigingen toe te passen adduser. Zie opmerkingen van kol en atcold hieronder.

 7. Als je de gedeelde map nog steeds niet kunt zien, moet je deze koppelen. U kunt automount voor de gedeelde map activeren in de opties van VirtualBox Manager.
 8. Start opnieuw op.

105
2018-02-05 12:16DEZE. Ik zat niet in de gebruikersgroep. Het lijkt erop dat dit had moeten worden geautomatiseerd door de gest toevoegingen of op zijn minst duidelijk vermeld. - AwokeKnowing
lijkt het probleem voor mij dat mijn gebruikersnaam geen root is. Dat had ergens moeten worden genoemd - AwokeKnowing
BELANGRIJK: u moet de computer opnieuw opstarten nadat u hebt gebeld adduser. - kol
@kol Nee, u hoeft alleen uit te loggen en weer in te loggen. - Atcold
@Atcold Door uit te loggen en opnieuw in te voegen, wordt de groep toegevoegd aan de huidige gebruiker (sessie), maar werd in mijn geval geen automatische mounten van de gedeelde map gestart. Alleen een herstart deed. - scai


Controleer eerst of u de gasttoevoegingen hebt geïnstalleerd

 1. Start je VM

 2. Apparaten> Voeg gastopnames CD-afbeelding in ... Insert Guest Additions CD image...

 3. Monteer de CD:

  sudo mount /dev/cdrom /media/cdrom
  
 4. Installeer de nodige pakketten:

  sudo apt-get install make gcc linux-headers-$(uname -r)
  
 5. Installeren:

  sudo /media/cdrom/VBoxLinuxAdditions.run
  

Voeg ten tweede uw gebruiker toe aan de groep 'vboxsf':

~$ echo $USER; 
ahmed
~$ sudo usermod -a -G vboxsf ahmed

reboot

Weet dat het label van je gedeelde map is lpi(bijvoorbeeld):

Edit shared folder

Vooraan toevoegen sf_ naar het label. Vervolgens vindt u uw gedeelde map onder /media/sf_lpi

Ten slotte kunt u ook een link naar uw huis maken. Bijvoorbeeld:

ln -s /media/sf_lpi /home/ahmed/lpi

:)


67
2017-09-30 02:43werk als een charme ... bedankt :) - Enix
Kan ik een gedeelde map van een Ubuntu VM gebruiken zonder een harde schijfkopie, maar met alleen een Live CD-image? Eigenlijk probeer ik twee CD-drives toe te voegen, een met de Ubuntu Live-CD en de andere met de VBGuestAdditions.iso, en start de machine, installeer dan VBGuestAdditions in de loopback-root en dan zou ik graag toegang willen hebben tot een gedeelde map. - Sorin Postelnicu
Ook is er een manier om de gedeelde map te zien voor het monteren, bijvoorbeeld door een commando te gebruiken lsblk of zoiets? - Sorin Postelnicu
Wanneer ik "sudo mount -t vboxsf mysharename mysharemountpoint" probeer te doen, krijg ik altijd het volgende: "/sbin/mount.vboxsf: koppelen mislukt met de fout: geen dergelijk apparaat" - Sorin Postelnicu


Voeg de gedeelde map toe aan de virtuele machine met behulp van vBox grafische interface Zorg ervoor dat u selecteert automount en blijf maken

Log in op de virtuele machine met een root-account

Controleer de vboxsf-groep bestaat

~$ grep vboxsf /etc/group
vboxsf:x:125:

Controleer of de gebruiker zich nog niet in de vboxsf-groep bevindt

~$ id nilo
uid=1000(nilo) gid=1000(nilo) groups=1000(nilo),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),109(lpadmin),124(sambashare)

Gebruiker nilo toevoegen aan vboxsf-groep

~$ sudo usermod -a -G vboxsf nilo

Controleer opnieuw gebruikersgroepen

~$ id nilo
uid=1000(nilo) gid=1000(nilo) groups=1000(nilo),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),109(lpadmin),124(sambashare),125(vboxsf)

Start opnieuw op en log in als nilo

Gedeelde map is nu toegankelijk in /media/sf_dropbox (dropbox is de naam die ik aan de share heb gegeven)


23
2018-02-01 11:28Reboot werkte voor mij! - Tarik


Deel een map tussen Host OS-> Windows en Guest OS -> Ubuntu (Virtual box)

Stap 1 Installeer gast-toevoegingen vanuit het menu van VirtualBox ga naar Apparaten-> Gasttoevoorwaarden installeren Hiermee mount je een virtuele CD op je / media / cdrom. Als rootgebruiker Open deze map / media / cdrom met de optie Openen met terminal (klik met de rechtermuisknop).

Stap 2 Voer het programma VBoxLinuxAdditions.run uit. Wanneer het programma is voltooid, start u uw VirtualBox opnieuw op.

$ sudo ./VBoxLinuxAdditions.run

Stap 3 Maak een gedeelde map. Ga vanuit Virtueel menu naar Apparaten-> Gedeelde mappen en voeg vervolgens een nieuwe map toe in de lijst, deze map zou die moeten zijn in vensters die u wilt delen met Ubuntu (Gast OS). Maak deze gemaakte map auto-mount. Voorbeeld -> Maak een map op het bureaublad met de naam Ubuntushare en voeg deze map toe.

Stap 4 Wanneer u klaar bent met de specificatie van de gedeelde map (pen), koppelen we de map vanuit Ubuntu (Guest OS). Maak een mountpoint, dit is een directory in Ubuntu die bestanden deelt met de gedeelde map vanuit Windows. Voer dit uit om een ​​map in Ubuntu te maken

$ sudo mkdir ~/Desktop/windowsshare

Stap 5 Als je mountpoint is gemaakt, kun je nu de gedeelde map koppelen. Voer deze opdracht uit om de map te delen:

$ sudo mount -t vboxsf Ubuntushare ~/Desktop/windowsshare

Ubuntushare is de naam van de map die we toevoegen in de sectie VirtualBox-apparaten. Deze map bevindt zich in Windows (Host OS). ~ / Desktop / windowsshare is de directory in Ubuntu (Guest OS)

CONGRATULATIONS-> Nu kunt u de bestanden delen tussen Windows en Ubuntu. Probeer een bestand toe te voegen in Windows (Host OS) Ubuntu gedeelde map controleer nu Ubuntu (Guest OS) windowsshare directory het bestand zal worden weerspiegeld.

Mijn artikel

Gedeelde map z / w-vensters en ubuntu


6
2017-09-28 19:20

 1. Installeer het programma met de naam 'Programma's en Groep' vanuit het Software Center
 2. Kies de huidige gebruiker en klik op Groepen beheren
 3. Kies vboxsf en klik op 'Toevoegen'
 4. reboot

2
2018-03-08 19:08Kon niet vinden in software center Mint 17.1 maar menu had gebruikers en groepen, is dit dit ?? - russ_hensel
@russ_hensel Mint is geen officiële Ubuntu-smaak. Stel je vraag op Unix en Linux in plaats daarvan. - wjandrea


 1. Maak een map waarin je dit gaat monteren, zoals mkdir docs

 2. Installeer gasttoevoegingen in de gast Ubuntu-machine.

 3. Schakel de Ubuntu-gast uit en configureer deze.

 4. Stel in Opslag uw gedeelde map in en noteer wat u hebt ingesteld als de naam in het tweede veld. Bijvoorbeeld "gek". Vink het selectievakje voor automatisch koppelen aan.

 5. Start de Ubuntu-gast op.

 6. Zoals je al zei, het zal niet echt toegankelijk zijn. (Dit is het belangrijkste deel van je vraag.) In plaats daarvan is het aanwezig op /media/sf_crazy, waar 'gek' de naam is die je het gaf. En het zal ook aanwezig zijn in je huis bij ~/crazy.

 7. U moet nu nog een stap nemen om het daadwerkelijk te mounten:

  sudo mount -o uid=1000,gid=1000 -t vboxsf ~/crazy ~/docs
  

1
2018-06-28 14:55

Voer deze stappen uit nadat u gasttoevoegingen hebt geïnstalleerd. Voor de Windows 10-hostomgeving moest ik op de Windows-machine mappen delen.

 1. Klik met de rechtermuisknop om te delen
 2. Selecteer "Delen met"
 3. Selecteer "Specifieke mensen"
 4. Iedereen kiezen, lees / schrijf-opties
 5. Op client Ubunto machine voer opdracht uit: sudo adduser xxxxxxx vboxsf

waar xxxxxx uw gebruikersaccountnaam is. Uitloggen en weer inloggen bij Ubuntu.


1
2018-06-14 19:21