Vraag Hoe verleen ik sudo-privileges aan een bestaande gebruiker? [duplicaat]


Deze vraag heeft hier al een antwoord:

Ik wil een nieuw gemaakte gebruiker toestaan sudo privileges in Ubuntu.

Ik heb geprobeerd

sudo adduser hduser admin

maar er staat dat er geen beheerdersgroep bestaat. Hoe kan ik het doen?


119
2017-07-26 07:42


oorsprong


Wat is de uitvoer van sudo visudo? - Mitch♦
Dit is recentelijk veranderd, wat de reden is voor de verwarring. - Adrian
sudo adduser <gebruikersnaam> sudo - deed het voor mij. Tweede sudo is de groepsnaam in plaats van sudo - Jamess


antwoorden:


U moet de gebruiker toevoegen hduser naar de sudo group (de groep "administrators" in Ubuntu).

Als u de gebruiker al hebt gemaakt, kunt u de gebruiker toevoegen aan de sudo groep door het volgende commando uit te voeren in een Terminal:

sudo usermod -a -G sudo hduser

184
2017-07-26 08:22Merk op dat de gebruiker zich moet afmelden en vervolgens weer moet inschakelen om deze wijziging door te voeren. - Jacob Foshee
werkt niet ubuntu 14 - Ashish Ratan
Gebruik: usermod [opties] AANMELDEN Opties: -c, --comment COMMENT nieuwe waarde van het GECOS-veld -d, --home HOME_DIR nieuwe homedirectory voor het gebruikersaccount -e, --expiredate EXPIRE_DATE stel de vervaldatum van de account in op EXPIRE_DATE - f, --inactive inactief INACTIEF wachtwoord na verstrijken van geldigheidsdatum - g, --gid GROUP force use GROUP als nieuwe primaire groep -G, --groepen GROEPEN nieuwe lijst met aanvullende GROUPS -a, --append voeg de gebruiker toe aan de aanvullende GROEPEN - Ashish Ratan
Geen probleem hier met ubuntu 14. Thx. - joedragons
Ja, @JacobFoshee heeft gelijk: "gebruiker moet zich afmelden en vervolgens weer inschakelen om deze wijziging door te voeren." - vivekyad4v


In plaats daarvan kun je proberen,

sudo adduser hduser sudo

In Ubuntu moet je de gebruiker alleen aan de groep toevoegen sudo.


22
2018-03-07 11:27

1) Word root. U kunt dit doen met sudo -i of de ouderwetse manier wortel schieten su -

2) Uitvoeren visudo

3) Ik heb dit gedeelte van het sudoers-bestand gewijzigd om ervoor te zorgen dat mijn gekozen gebruikers sudo-gebruikers worden en dat je gebruikers op dezelfde manier kunt toevoegen (lege regels introduceren om netjes te formatteren):

## User Aliases
## These aren't often necessary, as you can use regular groups
## (ie, from files, LDAP, NIS, etc) in this file - just use %groupname
## rather than USERALIAS
# User_Alias ADMINS = jsmith, mikem dbadmin 
ALL=(ALL) ALL
ics ALL=(ALL) ALL 
csm ALL=(ALL) ALL 
coa ALL=(ALL) ALL

4) Druk op : en x om de wijzigingen in sudoers te schrijven en vi te verlaten.


7
2018-05-15 15:47Dit lijkt onnodig gecompliceerd. Waarom moeite doen met het uitvoeren van visudo wanneer het adduser opdracht zal doen wat je wilt? - Dan Dascalescu
@ dan-dascalescu - $ sudo adduser-gebruikersnaam sudo werkt niet als de 'sudo'-groep niet bestaat. Dus het handmatig toevoegen van de gebruiker is zeker een optie. Het is echter zeker eleganter om een ​​sudo-groep te maken, deze toe te voegen aan het sudoers-bestand (bijvoorbeeld via visudo) en vervolgens de juiste gebruiker (s) aan die gebruikersgroep toe te voegen. - Jarrett Barnett
@JarrettBarnett Dat was het geval voor mij. Bedankt voor je antwoord. - Marcel


Bewerk het sudoers-bestand: sudo visudo

en voeg toe:

user    ALL=(ALL:ALL) ALL

2
2018-05-15 15:52Waarom moeite met bewerken? /etc/sudoers wanneer de adduser opdracht zal werken? - Dan Dascalescu
@Zanna Je hebt bewerkt sudo visudo /etc/sudoers Klopt het? AFAIK, het is het ook sudo visudo of sudo nano /etc/sudoers - d a i s y
ah @Lnux je hebt gelijk, maar je moet altijd gebruiken visudo aanpassen /etc/sudoersomdat het u ervan weerhoudt een fatale syntaxisfout te maken. Ik verbeterde - Zanna