Vraag PHP-code wordt weergegeven in de browser


Ik maak een nieuwe installatie van LAMP-componenten op Ubuntu. De volgende installaties zijn voltooid

apt-get install php
apt-get install php-mysql
apt-get install mysql-server
apt-get install apache2
apt-get install libapache2-mod-php7.0
apt-get install dolibarr
apt-get install php7.0 php5.6 php5.6-mysql php-gettext php5.6-mbstring php-xdebug libapache2-mod-php5.6 libapache2-mod-php7.0
apt-get install python-software-properties pkg-config software-properties-common

Wanneer ik toegang heb <MyIP>/dolibarr/htdocs, Krijg ik de PHP-code weergegeven en niet uitgevoerd.

Wanneer ik toegang heb <MyIP>/test.php, Krijg ik de onderstaande PHP-code en PHP-info weergegeven:

<?php
phpinfo();
?>

Zowel deze test.php en Dolibarr worden geplaatst /var/www

Apache root dir is ingeschakeld /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf als volgt:

<VirtualHost *:80>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    #ServerName www.example.com

    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www

Omdat ik wilde zorgen dat de PHP-versie niet werd geïmpliceerd, heb ik het geprobeerd deze tuto en geswitched tussen PHP 7.0 en PHP 5.6.

Ik zit hier vast. Enig idee alsjeblieft mensen?


3
2018-01-21 09:28


oorsprong


Ik denk niet dat je het nodig hebt htdocs in Ubuntu, maak dolibarr wortel door te plaatsen alle bestanden en mappen van htdocs in /var/www/dolibarr dan vanuit de browser <MyIP>/dolibarr/index.php - George Udosen
Yay! Werkt prima, veel dank @Georges! - Manny
Hoe stellen we "opgelost" in? - Manny
Ik moet het als een antwoord plaatsen en dan selecteer je het als opgelost, ik zal dat nu doen. - George Udosen
Heb net het antwoord geplaatst dat u kunt accepteren door op de knop links van het antwoord te klikken. - George Udosen


antwoorden:


In Ubuntu de standaard apache map is /var/www of /var/www/html niet htdocs als in Windows dus om je probleem op te lossen, doe het:

 1. maken dolibarr wortel door te plaatsen alle bestanden en mappen van htdocs in /var/www/dolibarr 
 2. Dan vanuit de browser doen <MyIP>/dolibarr/index.php

2
2018-01-21 10:02