Vraag Hoe installeer ik Android Studio op Ubuntu?


Vertel me alstublieft het volledige proces van het installeren van Android Studio en de benodigde afhankelijkheden.


126
2018-06-09 08:05


oorsprong


Eenvoudig installeren umake en rennen umake android --accept-license. - Zaz
umake werk, maar ik moest jdk 9 umake geïnstalleerd jdk 8 verwijderen en de versie in 16.10 werkte niet omdat google change checksum van sha1 naar sha256 maar de versie van github werk. - jcubic


antwoorden:


Java installeren

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java8-installer

Daarna

sudo apt-get install oracle-java8-set-default

Android Studio installeren

 1. Download Android Studio van hier, gebruik Alle Android Studio-pakketten

 2. Pak het archiefbestand uit naar een geschikte locatie voor uw toepassingen, bijvoorbeeld: /opt. Gebruik de bestandsnaam van uw gedownloade archief, in mijn voorbeeld android-studio-ide-141.2178183-linux.zip

  sudo unzip android-studio-ide-141.2178183-linux.zip -d /opt
  
 3. Als u Android Studio wilt starten, gaat u naar /opt/android-studio/bin map in een terminal en voer het uit ./studio.sh. Of gebruik een desktopbestand, zie hieronder.

  Misschien wilt u toevoegen /opt/android-studio/bin naar uw PATH-omgevingsvariabele, zodat u Android Studio vanuit elke directory kunt starten.


Maak een desktopbestand

Maak een nieuw bestand androidstudio.desktop door het commando uit te voeren:

nano ~/.local/share/applications/androidstudio.desktop

en voeg de onderstaande regels toe

[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Name=Android Studio
Exec="/opt/android-studio/bin/studio.sh" %f
Icon=/opt/android-studio/bin/studio.png
Categories=Development;IDE;
Terminal=false
StartupNotify=true
StartupWMClass=android-studio

Android SDK installeren (indien nodig)

 1. Klik op de gemarkeerde knop

  enter image description here

 2. Download de nieuwste SDK-hulpmiddelen

  Bij het instellen van de Android SDK moet je minimaal de nieuwste tools en het Android-platform downloaden:

  1. Open de map Hulpprogramma's en selecteer:

   • Android SDK-hulpmiddelen
   • Android SDK Platform-tools
   • Android SDK-ontwikkeltools (hoogste versie)
  2. Open de eerste map met Android X.X (de nieuwste versie) en selecteer:

   • SDK-platform
   • Een systeemimage voor de emulator, zoals ARM EABI v7a systeemafbeelding
 3. Download de ondersteuningsbibliotheek voor aanvullende API's

  De Android-ondersteuningsbibliotheek biedt een uitgebreide set API's die compatibel zijn met de meeste Android-versies.

  Open de Extras map en selecteer:

  • Android-ondersteuningsrepository
  • Android ondersteuningsbibliotheek
 4. Download Google Play-services voor nog meer API's

  Als u wilt ontwikkelen met Google API's, hebt u het Google Play-servicespakket nodig:

  Open de Extras map en selecteer:

  • Google Repository
  • Google Play-services
 5. Installeer de pakketten

  Nadat je alle gewenste pakketten hebt geselecteerd, ga je door met installeren:

  • Klik Installeer X-pakketten.
  • Dubbelklik in het volgende venster op elke pakketnaam aan de linkerkant om de licentieovereenkomst voor elk te accepteren.
  • Klik Installeren.

168
2018-06-09 08:13webupd8.org/2014/05/...  -> webupd8.org/2014/09/canonical-releases-ubuntu-developer.html -> webupd8.org/2014/12/ubuntu-developer-tools-center-renamed.html - Hannu
Heeft Android Studio geen JDK 7 nodig? Werkt oracle-java8 correct? - Michael Hoffmann
Dus is een directe download van android-studio nog steeds de beste manier of is er een meer normale apt-get install manier? - tgkprog
Wat doet deze opdracht "sudo apt-get install oracle-java8-set-default"? Na "sudo apt-get install oracle-java8-installer" als ik "javac-versie" opstart krijg ik javac-versie en ik heb het gevoel dat java is geïnstalleerd. Wat doet bovenstaande opdracht dan? Vertel me alsjeblieft of ik iets mis? - Gaurav Chauhan
Wanneer ik het commando uitvoer ./studio.sh, het werpt uitzondering: Error: Could not find or load main class com.intellij.idea.Main. Kun je alsjeblieft helpen? - Ravi Maniyar


@ A.B antwoord is correct en volledig. Ik voeg hier eenvoudig aan toe dat u eenvoudig een up-to-date Android Studio kunt installeren met behulp van Canonical's Ubuntu Make.

Ubuntu Make installeren:

Voor Ubuntu 14.04LTS

sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-desktop/ubuntu-make
sudo apt update
sudo apt install ubuntu-make

Voor Ubuntu 15.10 en hoger

Ubuntu Make is al in de officiële repositories, voer:

sudo apt install ubuntu-make

Notitie dat umake-versie zou moeten zijn 16.05 om Android-studio te kunnen downloaden, controleer door te lopen

umake --version

Als dat niet het geval is, gebruikt u de Ubuntu 14.04-methode om het te installeren.


Android Studio installeren:

umake android

Er is mogelijk een foutmelding gerelateerd aan de licentie die kan worden gecorrigeerd met een extra parameter:

umake android --accept-license

Installatie van Android Studio ongedaan maken:

umake android --remove

41
2017-09-24 08:14Hé hg8. Is dit een volledige installatie van de Android-studio? Alle componenten die nodig zijn, komen er ook mee, zoals Java? - Elysium
Hallo @ Elysium. Ik heb zojuist een nieuwe Ubuntu 15.10-installatie geprobeerd. Ubuntu make automatisch alles installeren wat nodig is. Er is niets meer nodig;) (voor informatie wordt OpenJDK 1.7 momenteel geïnstalleerd). - hg8
Dit werkt niet voor mij op Ubuntu 15.10; Ik krijg steeds "ERROR: We verwachtten een licentie te vinden op de downloadpagina, maar dat hebben we niet gedaan." - APerson
@APerson proberen umake android --accept-license  zoals gesuggereerd in een andere vraag. - Alexandre
16.04 krijgen ERROR: A default framework for category Android was requested where there is none usage: umake android [-h] {android-ndk} ... - Michael Durrant


De gemakkelijkste methode om te installeren Android Studio (of een andere ontwikkelaarstool) op Ubuntu is om de snap pakket van Ubuntu Software store. U hoeft Android Studio niet als zip te downloaden, probeer het handmatig te installeren, PPA's toe te voegen of met Java-installatie te spelen. Het snap-pakket bundelt de nieuwste Android Studio samen met OpenJDK en alle benodigde afhankelijkheden.

Stap 1: Android Studio installeren

Zoeken "Android studio" in Ubuntu Software, selecteer het eerste item dat verschijnt en installeer het:

Search Android Studio on Ubuntu Software Android Studio on Ubuntu Software

Of voer de opdrachtregelmanier in, voer dit in Terminal:

sudo snap install --classic android-studio

Stap 2: Android SDK installeren

Open de nieuw geïnstalleerde Android Studio vanaf het dashboard:

Android Studio app on Dash

U hoeft niets te importeren als dit de eerste keer is dat u het installeert:

Import Dialog

De installatiewizard begeleidt u bij de installatie:

Android Studio Setup Wizard

kiezen Standaard installeren om de nieuwste SDK en te krijgen gewoonte in het geval dat u de SDK-versie of de installatielocatie wilt wijzigen. Vanaf hier is het vrij eenvoudig, klik je gewoon op Volgende en je laat de SDK downloaden en installeren.

Select Standard or Custom installation

Stap 3: PATHs instellen (optioneel)

Deze stap kan nuttig zijn als u Android-opdrachten voor ontwikkelaarstools zoals Android gebruikt adb, fastboot, aapt, enz. beschikbaar in Terminal. Misschien nodig door platforms van derden, zoals React Native, Ionic, Cordova, enz. En ook andere tools. Voor het instellen van PATHs, bewerk je ~/.profile het dossier:

gedit ~/.profile

en voeg dan de volgende regels toe:

# Android SDK Tools PATH
export ANDROID_HOME=${HOME}/Android/Sdk
export PATH="${ANDROID_HOME}/tools:${PATH}"
export PATH="${ANDROID_HOME}/emulator:${PATH}"
export PATH="${ANDROID_HOME}/platform-tools:${PATH}"

Als je de SDK-locatie aan het einde van stap 2 hebt gewijzigd, vergeet dan niet om de regel te wijzigen export ANDROID_HOME=${HOME}/Android/Sdk overeenkomstig. Doe een herstarten (of log gewoon uit en meld u weer aan) om de PATHs te activeren.


Getest op Ubuntu 16.04LTS en hoger. Zou ook werken op 14.04LTS als jij installeer eerst ondersteuning voor snap-pakketten.


18
2017-07-30 10:41Niets mis met dit antwoord, maar helaas op Ubuntu 17.04 lijkt er op dit moment een bug te zijn: ubuntu-bugs.narkive.com/76PQCtx9/... Tenminste, unmake faalt voor mij. Totdat dat wordt opgelost, neem ik aan dat de enige oplossing is om het zipbestand te downloaden en handmatig te installeren. - Philipp Claßen
tijdens het rennen ubuntu-make.umake android kreeg een fout 'Segmentation fault` - TheOneAboveAll


In de vooravond van 2018 is het meest gestemde antwoord nog steeds geweldig, maar het lijkt een beetje achterhaald, en toen ik dit onlangs tegenkwam, besloot ik mijn nieuwe ervaring hier te delen.

1. Java installeren

Aangezien Android Studio 2.2 is uitgebracht, hoeft u in de meeste gevallen zelf geen enkele JDK te installeren, omdat deze bij de IDE wordt geleverd.

Referentie voor meer details

2. Voorwaarde software installeren

De volgende opdracht moet in de eerste plaats worden uitgevoerd, dus we kunnen enkele problemen met de AVD-tool in de toekomst:

sudo apt-get install libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 lib32z1 libbz2-1.0:i386

Referentie voor meer details

3. Android Studio downloaden en uitpakken

U kunt een Android Studio-archief downloaden van hier. Niets bijzonders, wacht maar tot het laden klaar is :)

Google is een geregistreerde LANANA-provider, dus om te voldoen aan de Linux FSH-contract (deel 3.13 / opt) Ik zou willen voorstellen om het archief uit te pakken naar de google/android-studio map:

sudo unzip ~/Downloads/android-studio-ide-171.4443003-linux.zip -d /opt/google/

3.1 [Optioneel] Wijzig schrijfrechten voor de map Android Studio

Mogelijk vindt u het instellen van schrijfrechten voor alle gebruikers handig bij het bijwerken van Android Studio. Het wordt echter niet veel gebruikt en lijkt in strijd te zijn met de principe van het minste voorrecht. Voor het geval dat, als je het op deze manier leuker vindt, gewoon in de terminal uitvoert:

sudo chmod o+w /opt/google/android-studio/

Als alternatief kunt u Android-Studio altijd uitvoeren namens root en alle updates uitvoeren die u nodig hebt zonder dat deze stap is vereist.

4. Android SDK-map maken

Ik ben het niet eens met het idee dat elke gebruiker zijn eigen exemplaar van Android SDK-tools (bouwhulpmiddelen, broncodes, systeemafbeeldingen, enz.) Zou moeten hebben, maar Android Studio werkt precies zo (waarschijnlijk vanwege het probleem met de rechten). Laten we ervoor zorgen dat er een andere map wordt gebruikt die wordt gedeeld door alle gebruikers in het systeem.

4.1 Maak een map

Maak de map android-sdk voor toekomstig gebruik:

sudo mkdir /opt/google/android-sdk
sudo chmod o+w /opt/google/android-sdk

Met de laatste opdracht worden machtigingen gewijzigd, zodat elke gebruiker in het systeem deze map android-sdk kan bewerken (pakketten installeren en verwijderen).

4.2 Omgevingsvariabelen instellen

Android Studio wijst op dit moment nog steeds zijn eigen weg. Als u wilt dat Android Studio SDK's in de gedeelde map installeert, moeten we omgevingsvariabelen specificeren. Momenteel zijn er twee variabelen die verwijzen naar de SDK-map: ANDROID_HOME en ANDROID_SDK_ROOT. De eerste is verouderd, maar Android Studio zal ANDROID_SDK_ROOT niet gebruiken wanneer het de eerste keer wordt gestart, zelfs als dit is opgegeven, dus ik zou aanraden beide variabelen te specificeren. Om de dingen consistent en overzichtelijk te houden, laten we ze in een aparte shell voor de Android-studio in de profile.d map (zodat u ze later kunt verwijderen in het geval u Android Studio verwijdert):

sudo -i
cd /etc/profile.d/
echo export ANDROID_SDK_ROOT=/opt/google/android-sdk/ > android_studio.sh
echo export ANDROID_HOME=/opt/google/android-sdk/ >> android_studio.sh

4.2.1 Variabele JAVA_HOME instellen

Als u gradlew-opdrachten gebruikt via de CLI-interface, is het handig om JAVA_HOME toe te voegen die wijst naar ingesloten JRE (anders zal gradle het niet kunnen vinden)

echo export JAVA_HOME=/opt/google/android-studio/jre >> android_studio.sh

Nu moet je het systeem uitloggen en weer inloggen om dit nieuwe script toe te passen.

Referentie voor meer details

5. SDK installeren

Sinds we de machtigingen voor de SDK-map hebben gewijzigd (/opt/google/android-sdk/), hebben we geen speciale rechten nodig om erin te schrijven. Voer gewoon Android-studio uit namens uw huidige gebruiker:

/opt/google/android-studio/bin/studio.sh 

Volg nu de instructies van de installatiewizard. Uiteindelijk ga je naar het venster Componenten downloaden. Het kan een tijd duren voordat de vereiste componenten zijn geïnstalleerd. Omdat we vanaf het allereerste begin zorgden voor alle vereiste bibliotheken en software (deel 2), zou dit proces zonder enige fout moeten worden voltooid.

Downloading Android SDK

Bij de eerste start installeert Android Studio alleen het nieuwste SDK-platform (op het moment van schrijven van API 27). Om uw toolset mogelijk te maken, hebt u minimaal 2-3 oudere SDK-platforms nodig (hier u kunt het dashboard vinden dat de daadwerkelijke vraag naar verschillende API-versies toont). Om ze te krijgen, klikt u vanuit het welkomstscherm van Android Studio op "Configureren" en kiest u de SDK Manager-optie.

Android SDK option

Hier kunt u kiezen wat u nodig heeft om Android-apps te ontwikkelen. Postscriptum Je kunt eigenlijk alles uit de lijst (zelfs verouderde pakketten) installeren, maar het zal nog eeuwen duren om te downloaden.

6. Bureaubladinvoer maken

Momenteel biedt Android Studio een ingesloten functie om bureaubladinvoer te maken. We moeten Studio met rootrechten uitvoeren, dus het is mogelijk om dit voor alle gebruikers in het systeem te doen,:

sudo -E /opt/google/android-studio/bin/studio.sh 

Postscriptum -E optie is nodig om onze omgevingsvariabelen (ANDROID_HOME / ANDROID_SDK_ROOT) beschikbaar te houden terwijl ze sudoing.

U moet dezelfde Setup-wizard opnieuw doorgeven (deze wordt nu uitgevoerd voor de root-gebruiker) en eenmaal op het welkomstscherm kunt u de optie Bureaubladinvoer maken in het menu "Configureren":

Create Desktop Entry item

Zorg ervoor dat in het dialoogvenster dat wordt geopend, het selectievakje "Het item voor alle gebruikers maken" is aangevinkt en klik op OK.

enter image description here

Nu kunt u Android Studio sluiten en openen vanuit Unity Launcher!

Postscriptum Voor degenen die geïnteresseerd zijn in waar het item is gemaakt en wat er in zit, kun je het vinden in /usr/share/applications/jetbrains-studio.desktop:

[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Name=Android Studio
Icon=/opt/google/android-studio/bin/studio.png
Exec="/opt/google/android-studio/bin/studio.sh" %f
Comment=The Drive to Develop
Categories=Development;IDE;
Terminal=false
StartupWMClass=jetbrains-studio

A. [Bonus] Script verwijderen

En voor snoep heb ik een shellscript opgesteld dat je kunt gebruiken om je Android Studio helemaal te verwijderen, inclusief SDK-map, instellingen, emulators en cachemappen van alle gebruikers. Het is afgestemd op de bovenstaande stappen, maar de paden bevinden zich bovenaan het bestand, zodat u het gemakkelijk aan uw eigen configuratie kunt aanpassen. Daar gaan we:

#!/bin/bash
####################################
#
# Android Studio uninstalling script
#
####################################

# Ensure root permissions

if [ $(whoami) != 'root' ]; then
  echo "Must be root to run $0"
    exit 1;
fi

# Variables

studio_folders=(.android .AndroidStudio* .gradle)  # look for these folders
paths=(/home/,2 /root/,1)          # in these folders 
studio_path="/opt/google/android-studio/"
sdk_path="/opt/google/android-sdk/"
env_variables="/etc/profile.d/android_studio.sh"

# Functions

deletefolders() {
  local name_expression=( \( -name "${studio_folders[0]}" )
  for (( i=1; i<${#studio_folders[*]}; i++ )); do
    name_expression[${#name_expression[*]}]=-o
    name_expression[${#name_expression[*]}]=-name
    name_expression[${#name_expression[*]}]="${studio_folders[$i]}"
  done
  name_expression[${#name_expression[*]}]=\)

  find "$1" -maxdepth "$2" -type d ${name_expression[*]} -exec rm -rf {} \;
}

# Commands

for path in ${paths[*]}; do
  deletefolders ${path%,*} ${path#*,}
done

rm -r $studio_path
rm -r $sdk_path
rm $env_variables

Houd er rekening mee dat het jokerteken .AndroidStudio * wordt gebruikt in het script om instellingen van verschillende Android-studio-versies te verwijderen. Als u iets waardevols in de verborgen map bewaart met de naam die begint met '.AndroidStudio', wordt het ook verwijderd.

Voor degenen die niet bekend zijn met de notie van shellscripts, zijn hier eenvoudige stappen die moeten helpen:

 1. Open terminal, schrijf commando nano. Een nano-editor wordt geopend in terminal venster.
 2. Kopieer de tekst uit het bovenstaande script en voer het in het terminalvenster met geopende nano (Ctrl + Shift + V)
 3. Klik op Ctrl + O om het bestand op te slaan, kies het pad en de naam van het bestand met de extensie .sh:

  Uninstall script

 4. Verlaat de nano (ctrl + X)

 5. In de terminal moet je deze opdracht toepassen op het zojuist gemaakte bestand om het uitvoerbaar te maken (stel dat je je script hebt opgeslagen in ~/Documents map en noemde deze android_uninstall.sh):

  chmod u+x ~/Documents/android_uninstall.sh
  
 6. Nu kunt u het script uitvoeren dat het pad in de terminal aangeeft. Houd er rekening mee dat het zonder rootrechten geen mappen uit de map zal verwijderen /opt/ directory, dus script zal je om deze permissies vragen voordat je iets doet.

Dat is het. Ik ben eigenlijk vrij nieuw in Linux-soort besturingssystemen, dus voel je vrij om mij te corrigeren in opmerkingen als dat nodig is.


13
2017-12-21 19:52Je vroeg om opmerkingen over je antwoord in een eerdere reactie die je vervolgens hebt verwijderd, maar ik reageer nu toch. Ik heb met succes de nieuwste versie van Android Studio geïnstalleerd door de instructies in uw antwoord te volgen. Later heb ik ook de nieuwste versie van Pycharm IDE geïnstalleerd en ontdekt dat er een nieuwe is gemaakt google map in /opt hetzelfde als Android Studio deed. Pycharm heeft niet gebruikt om een ​​te maken google map, deze is rechtstreeks in de /opt directory. Misschien is dit een wereldwijde verandering die alle IDE's beïnvloedt die zijn gebaseerd op de JetBrains-software. - karel
@karel, hey. Bedankt voor de reactie, eerlijk gezegd kon ik me niet herinneren of ik erom vroeg. Hoe dan ook, wat je hebt beschreven klinkt raar - ik heb de PyCharm installatie-instructies en het lijkt niets te installeren zonder een rechtstreeks betrokken gebruiker. Kun je uitleggen wat voor soort dingen erin zullen worden geïnstalleerd? /google map in dit geval? @ - Aleksandr Medvedev
Het lijkt op het installeren van Android Studio, waar zich de mappen Android-studio en Android-sdk bevinden binnen de /opt/google map, alleen is het natuurlijk voor Pycharm, dus in plaats daarvan is er een pycharm-map in de map /opt/google map die de geïnstalleerde Pycharm IDE bevat. - karel
@karel, ik weet niet zeker of ik je goed begrijp - PyCharm-installatie houdt in dat je bestanden uit het archief haalt, dus je kunt zelf bepalen welk pad je wilt, toch? Welk pad geef je op in dit commando - tar xfz <pycharm-professional or pycharm-community>-*.tar.gz -C <new_archive_folder>? - Aleksandr Medvedev
tools.jar' seems to be not in Studio classpath. Please ensure JAVA_HOME points to JDK rather than JRE. Heb de volgende foutmelding - TheOneAboveAll


Voeg de android-studio-repository toe:

sudo apt-add-repository ppa:maarten-fonville/android-studio
sudo apt-get update

Installeer vervolgens:

sudo apt-get install android-studio

Meer informatie is te vinden op https://mfonville.github.io/android-studio/


8
2018-02-28 13:01Dit werkt goed en PPA is up-to-date. - Sina
Ja, deze PPA is up-to-date, dit zou meer gestemd moeten worden! - Sapnesh Naik
Mislukt voor mij. Kreeg een systeemfout dan "Er zijn fouten opgetreden tijdens het verwerken: /var/cache/apt/archives/openjdk-9-jdk_9~b114-0ubuntu1_amd64.deb" - triunenature


Geciteerd uit http://ubuntuhandbook.org/index.php/2014/11/install-android-studio-ubuntu-14-04-ppa/

Android Studio is afhankelijk van Java en Oracle Java 7 of 8 wordt aanbevolen

sudo add-apt-repository -y ppa:webupd8team/java

sudo apt-get update

sudo apt-get install oracle-java7-installer oracle-java7-set-default

Voeg de Android Studio PPA toe

sudo add-apt-repository ppa:paolorotolo/android-studio

Update vervolgens de pakketlijsten en installeer deze:

sudo apt-get update

sudo apt-get install android-studio

Na de installatie start u de installatiewizard uit de Unity Dash of voert u gewoon de opdracht uit

/opt/android-studio/bin/studio.sh

6
2018-06-09 08:13mooie, werkt perfect - raduken
Pakket is onderbroken in Xenial. - Alberto Salvia Novella
Dit moet worden verwijderd. paolorotolo zegt specifiek dat het verouderd is. - bremen_matt


Als u een 64-bits versie van Ubuntu (16.04) gebruikt, moet u enkele 32-bits bibliotheken installeren met de volgende opdracht:

sudo apt-get install lib32stdc++6

of

sudo apt-get install lib32z1 lib32ncurses5 lib32bz2-1.0 lib32stdc++6

Zodat u deze fout niet hebt:

Unable to run mksdcard SDK tool.

Lees dit voor meer dokter


6
2018-05-06 13:54behalve de periode natuurlijk - Darshan Chaudhary


Voor ubuntu 16.04 is de syntaxis als volgt.

umake android android-ndk [-h] [-r] [--accept-license] [destdir]

2
2017-07-15 02:55

Het installeren van Android Studio op Ubuntu werd nog eenvoudiger. We hebben het in een oogwenk verpakt, dus u kunt het gewoon installeren

$ sudo snap install android-studio --classic

Of zoek gewoon naar Android Studio in Ubuntu Software.


2
2018-03-19 17:17

1- Ren naar Terminal (Ctrl + Alt + t) en installeer JDK:

sudo apt-add-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java8-installer

om de Java jdk-versie te controleren, type

javac -version

of

java -version

2- Download volledige gebundelde ADK van oficial site, pak het uit, open het en volg de instructies in de installatie - Linux-tar.txt.

3- Volg de installatiewizard van ADK.


0
2018-01-16 05:03