Vraag StarCraft II, Wine, Ironhide [gesloten]


ASUS N43JM-notebook NVIDIA Geforce GT 435M Ubuntu 11.10 64bit Schakelbare grafische afbeeldingen, werkend via ironhide

Ironhide-instellingen:

 • Automatische uitschakeling van nVidia-kaart: NO
 • Virtuele Terminal: 8
 • Beeldtransport: xv
 • Leesmodus: pbo
 • Logbestand voor VirtualGL: / dev / null
 • Powersave / Economic-modus: NO
 • Schakel altijd de nVidia-kaart in voordat u deze uitschakelt: JA

Wanneer ik StartCraft II probeer uit te voeren met:

~$ optirun wine "C:/StarCraft2/StarCraft II.exe"

Het spel begint. De video blijft achter, maar de games lopen een beetje vloeiend als ik alle grafische instellingen naar de laagste waarde draai. Ik vraag me af of ik de grafische kwaliteit hoger kan krijgen en of er iets niet goed werkt. Het is voldoende vertraagd dat het soms moeite heeft om missies te laden of zelfs naar verschillende schermen te gaan. Hangt vast bij het afsluiten van het spel.

Ik krijg dit (sommige herhalende commando's werden verwijderd om plaats te maken)

  * Starting Ironhide X server ironhide                                                         _PS0 Enabling nVidia Card Succeded.
.                                                                        [ OK ]
ERROR: ld.so: object 'libdlfaker.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
err:winediag:wined3d_dll_init The GLSL shader backend has been disabled. You get to keep all the pieces if it breaks.
fixme:process:GetLogicalProcessorInformation ((nil),0x32dca0): stub
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x107c2e4,0x00000000), stub!
fixme:ddraw:DirectDrawEnumerateExA flags 0x00000003 not handled
fixme:wininet:InternetSetOptionW Option INTERNET_OPTION_CONNECT_TIMEOUT (3000): STUB
fixme:wininet:InternetSetOptionW INTERNET_OPTION_SEND/RECEIVE_TIMEOUT/DATA_SEND_TIMEOUT 3000
fixme:wininet:InternetSetOptionW Option INTERNET_OPTION_CONNECT_TIMEOUT (2000): STUB
fixme:wininet:InternetSetOptionW INTERNET_OPTION_SEND/RECEIVE_TIMEOUT/DATA_SEND_TIMEOUT 2000
fixme:process:GetLogicalProcessorInformation ((nil),0x137c650): stub
fixme:process:GetLogicalProcessorInformation ((nil),0x137c63c): stub
fixme:wininet:URLCache_FindFirstFreeEntry Grow file
err:wininet:CommitUrlCacheEntryInternal no free entries
fixme:process:GetLogicalProcessorInformation ((nil),0x147e998): stub
fixme:wininet:CommitUrlCacheEntryInternal entry already in cache - don't know what to do!
fixme:process:GetLogicalProcessorInformation ((nil),0x147e998): stub
ERROR: ld.so: object 'libdlfaker.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
fixme:shell:SetCurrentProcessExplicitAppUserModelID L"BlizzardEntertainment.StarCraftII.StarCraftII": stub
ERROR: ld.so: object 'libdlfaker.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
shui@shui-N43JM:~$ err:winediag:wined3d_dll_init The GLSL shader backend has been disabled. You get to keep all the pieces if it breaks.
fixme:process:SetProcessDEPPolicy (1): stub
fixme:process:GetLogicalProcessorInformation (0x33fa3c,0x33fd3c): stub
fixme:hnetcfg:fw_profile_get_FirewallEnabled 0x174588, 0x461f0d4
fixme:process:GetProcessWorkingSetSize (0xffffffff,0x461ed40,0x461ed44): stub
fixme:ntdll:NtQuerySystemInformation info_class SYSTEM_PERFORMANCE_INFORMATION
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x461e9f4,0x00000000), stub!
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x461e908,0x00000000), stub!
fixme:d3d:debug_d3dformat Unrecognized 0x36314644 (as fourcc: DF16) WINED3DFORMAT!
fixme:d3d:wined3d_get_format Can't find format unrecognized (0x36314644) in the format lookup table
fixme:d3d:debug_d3dformat Unrecognized 0x36314644 (as fourcc: DF16) WINED3DFORMAT!
fixme:d3d:wined3d_get_format Can't find format unrecognized (0x36314644) in the format lookup table
fixme:d3d:debug_d3dformat Unrecognized 0x34324644 (as fourcc: DF24) WINED3DFORMAT!
fixme:d3d:wined3d_get_format Can't find format unrecognized (0x34324644) in the format lookup table
fixme:d3d:debug_d3dformat Unrecognized 0x34324644 (as fourcc: DF24) WINED3DFORMAT!
fixme:d3d:wined3d_get_format Can't find format unrecognized (0x34324644) in the format lookup table
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x461e7c0,0x00000000), stub!
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x461e798,0x00000000), stub!
fixme:d3d:resource_check_usage Unhandled usage flags 0x8.
fixme:thread:SetThreadIdealProcessor (0xfffffffe): stub
fixme:thread:SetThreadIdealProcessor (0xfffffffe): stub
fixme:thread:SetThreadIdealProcessor (0xfffffffe): stub
fixme:d3d:resource_check_usage Unhandled usage flags 0x8.
fixme:d3d:resource_check_usage Unhandled usage flags 0x8.
fixme:alsa:AudioClient_GetMixFormat Don't know what to do with 32 channels, pretending there's only 2 channels
fixme:alsa:AudioClient_GetMixFormat Don't know what to do with 10000 channels, pretending there's only 2 channels
fixme:avrt:AvSetMmThreadCharacteristicsW (L"Audio",0x869ea18): stub
fixme:d3d:resource_check_usage Unhandled usage flags 0x8.
fixme:d3d9:Direct3DShaderValidatorCreate9 stub
fixme:d3d:resource_check_usage Unhandled usage flags 0x8.
fixme:winhttp:WinHttpGetIEProxyConfigForCurrentUser returning no proxy used
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
fixme:winsock:WSAIoctl WS_SIO_UDP_CONNRESET stub
fixme:d3d:resource_check_usage Unhandled usage flags 0x8.
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x4612cb4,0x00000000), stub!
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x4612f84,0x00000000), stub!
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x4612f74,0x00000000), stub!
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x4612d08,0x00000000), stub!
fixme:alsa:AudioClient_GetMixFormat Don't know what to do with 32 channels, pretending there's only 2 channels
fixme:avrt:AvSetMmThreadCharacteristicsW (L"Audio",0x2575ea18): stub
fixme:d3d:resource_check_usage Unhandled usage flags 0x8.
fixme:winhttp:WinHttpGetIEProxyConfigForCurrentUser returning no proxy used
fixme:imm:ImmReleaseContext (0x50038, 0x17de90): stub
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
fixme:d3d:resource_check_usage Unhandled usage flags 0x8.
fixme:d3d:resource_check_usage Unhandled usage flags 0x8.
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x46150f0,0x00000000), stub!
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x4614f68,0x00000000), stub!
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x46150e0,0x00000000), stub!
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x4614e74,0x00000000), stub!
fixme:alsa:AudioClient_GetMixFormat Don't know what to do with 32 channels, pretending there's only 2 channels
fixme:avrt:AvSetMmThreadCharacteristicsW (L"Audio",0xc9eea18): stub
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
fixme:winhttp:WinHttpGetIEProxyConfigForCurrentUser returning no proxy used
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
fixme:winhttp:WinHttpGetIEProxyConfigForCurrentUser returning no proxy used
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481
err:d3d_surface:surface_allocate_surface >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexImage2DARB @ surface.c / 2589
err:d3d_surface:surface_upload_data >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_ENUM (0x500) from glCompressedTexSubImage2DARB @ surface.c / 2481

3
2017-10-28 09:53


oorsprong


Werkt het spel? Wat is het probleem? - Alvar
Niemand heeft suggesties om de grafische prestaties in wijn te verbeteren? :( - Joshua Kiley
het zou je computer kunnen zijn! is het sneller in Windows? - Alvar
Wine heeft verschillende open bugs met deze game appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=version&iId=20882 is onmogelijk om ze allemaal aan te pakken. - Braiam


antwoorden:


Helaas is StarCraft II momenteel niet bespeelbaar met Wine (zelfs op 1.3.31). Het zou niet veranderen, ongeacht hoe krachtig uw computer was. Je zou het nog steeds moeten uitvoeren op de laagste grafische instellingen en de fps zou vaak dalen tot 15 frames of zelfs minder.

WineHQ AppDB-pagina voor StarCraft II je zult er testresultaten vinden voor dat spel, tips en opmerkingen van andere mensen.


1
2017-11-02 20:02In de opmerkingen bij die tests zul je zien dat het grotendeels onbespeelbaar is, vooral als je het in een multiplayer-spel wilt spelen. Dan heb je een deel van de reacties, meestal met betrekking tot het verbeteren van de prestaties. Deze oplossingen lossen dit probleem niet op. De game gebruikt slechts één kern van de processor en is daar in hoge mate afhankelijk van (kijk maar naar Windows-benchmarks). - Mateusz Stachowski
Kijk man, ik doe niets anders dan de laatste tijd multiplayer-kaarten spelen, mijn grafische kaart werd 2 jaar geleden gekocht en zelfs met 1 kern van mijn 4 op 3,2 Ghz (alleen) is de game speelbaar op gemiddelde instellingen en is de netwerkverbinding stabieler dan in Windows (ja ik gebruik het ook). Het is niet perfect en het zal niet voor iedereen zijn, maar het is echt ver verwijderd van wat je hier zegt, ik speel het met deze config omdat het zonder grote problemen zowel in Windows als Linux werd uitgebracht. Als je me excuseert, zuiver ik bovenstaande opmerkingen omdat dit gesprek te groot wordt voor reacties. - Bruno Pereira


Ik draai Starcraft II met bijna alles op maximum gezet met een GeForce 8800 GT met wijn 1.3.25, wat de momenteel meest aan te bevelen wijn-versie lijkt voor nieuwere Blizzard-spellen. Alles loopt goed.

Dit is echter op een normale pc, zonder Ironhide natuurlijk. Dit kan echter helpen om de juiste wijnversies te testen.


5
2018-01-17 19:13

Als u 32-bits toepassingen hebt zoals Wine en 11.10 Oneiric of later uitvoert, hebt u extra bibliotheken nodig:

sudo apt-get install virtualgl-libs:i386

Wordt een NVIDIA GeForce met Optimus Technology ondersteund door Ubuntu?


1
2018-01-20 21:22