Vraag Desktop-map wordt niet geopend


Ik ben helemaal nieuw voor Ubuntu of voor de distributie van Linux helemaal. Tijdens het gebruik van de terminal, wanneer ik in de / Home / gebruikersnaam map de ls commando toont Desktop en Download directories maar de opdracht cd /Desktop werkt niet. het zegt bash: cd: /Desktop: No such file or directory.

Een andere directory, die ik handmatig heb gemaakt, opent goed. het doet dit ook met veel andere mappen, wat doe ik hier verkeerd.


3
2018-02-16 07:19


oorsprong
antwoorden:


In UNIX-systemen is de "/" altijd de hoofdmap (het begin van de boom).

Wanneer je in bent / Home / gebruikersnaam je moet een relatief pad naar deze map schrijven om dieper in de boomstructuur te navigeren, bijvoorbeeld cd Desktop (zonder "/" voor Desktop) of u kunt het absolute pad gebruiken

cd /home/username/Desktop

maar absolute paden zijn meestal geen goede manier om in de boom te bewegen, want als je ergens op een diepe plek in de boom zit, wil je niet alle mappen schrijven om een ​​niveau dieper te worden of naar het hoogste niveau te gaan .

Om een ​​niveau hoger te verplaatsen, moet je schrijven cd ../ wat weer relatief is aan de map waar je op dit moment bent.


5
2018-02-16 07:55In mijn thuismap zijn er slechts twee gebruikers, git en vmwaretools?! - Black


Als je typt /Desktop met de / voor het woord Desktop, voor linux betekent dit dat je naar de root directory wilt gaan die dat is / en ga dan naar de Desktop-map. Dat betekent dat de Desktop-map er niet zou zijn /home/username/Desktop maar in /Desktop wat zou hier de fout zijn.

In uw geval en voor alle anderen bevindt de map Desktop zich normaal in de map /home/username/Desktop.

Dus als u de terminal opent en u zich al in uw gebruikersdirectory bevindt, bijvoorbeeld /home/username dan hoef je alleen maar te typen cd Desktop omdat u zich al in de directory bevindt waar het bureaublad zich bevindt.

Als je bijvoorbeeld zat /var/www en als u naar uw bureaublad wilt gaan, typt u een van de volgende:

  1. cd ~/Desktop wat hetzelfde is als typen /home/username/Desktop omdat de ~ standaard naar de map van je gebruikersnaam wijst. Zie het als ~ is gelijk aan /home/username.
  2. cd /home/username/Desktop
  3. Of doe het per stap: cd /home, cd username, cd Desktop.. Eindelijk!

om te weten in welke directory je in type bent pwd (Print werkmap). Onthoud ook dat alles hoofdlettergevoelig is. Desktop is niet hetzelfde als desktop of DeskTOP

Hier zijn enkele afbeeldingen van hoe ik eruit zie wanneer ik de terminal open en naar Desktop ga. De eerste afbeelding zegt Desktop / omdat ik "des" typte en vervolgens op TAB drukte (waarmee het woord automatisch wordt aangevuld en de trailing / symbol wordt toegevoegd.) De tweede heb ik Desktop getypt:

enter image description here

enter image description here

Nu zijn de volgende 2 afbeeldingen als u vanuit een andere plaats begint. In dit geval zijn we in /var/www/:

enter image description here

enter image description here


4
2018-02-16 14:14

Probeer het gebruik van:

cd /home/YOUR-USER-NAME-HERE/Desktop

Een snelkoppeling voor /home/YOUR-USER-NAME-HERE/ is ~/, dus het volgende zou ook moeten werken:

cd ~/Desktop

2
2018-02-16 07:25