Vraag Hoe de grootte van / dev te vergroten?


Ik ben een nogal ongebruikelijke situatie tegengekomen:

...
cp: failed to extend ‘/dev/mapper/loop0p1’: No space left on device

nathan@nathan-desktop:~$ df
Filesystem            1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
udev                4017004  4017004     0 100% /dev

Ik heb geen schijfruimte meer /dev. (Voor de nieuwsgierigen, gebruik ik kpartx om sommige partitie-afbeeldingen naar een schijfkopie te kopiëren.)

Er is geen toegang voor /dev in /etc/fstab - hoe verander ik de hoeveelheid toegewezen ruimte /dev? Is er een configuratiebestand dat ik kan wijzigen?


4
2018-03-12 06:56


oorsprong


Misschien kan dit helpen? superuser.com/a/675664/440143 - Terrance


antwoorden:


Zoals aangegeven in deze Super User-post, het opnieuw monteren werkt:

$ df -h | grep udev
udev                   1.0G 4.0K 1.0G  1% /dev
$ sudo mount -o remount,size=3G /dev
$ df -h | grep udev         
udev                   3.0G 4.0K 3.0G  1% /dev

3
2018-03-12 07:07