Vraag Hoe installeer ik de libusbx-bibliotheek


Ik probeer te rennen flashtool (knipperend hulpprogramma voor Android-telefoons) in ubuntu. Al java en geschikte omgeving instellen

Bij uitvoering verschijnt de volgende foutmelding

rajeswar@WebE-PCl:~$ FlashTool/FlashTool
Not running as root but Sony/SonyEriccson Vendor ID found on your udev rules
if Flashing didn't work well, run flashtool as root
libusb.LibUsbException: Libusb not found. Minimum libusb version is 1.0.15. It can be downloaded on http://www.libusbx.org
  at libusb.UsbSystem.initSystem(UsbSystem.java:28)
  at libusb.UsbSystem.<init>(UsbSystem.java:15)
  at linuxlib.JUsb.init(JUsb.java:21)
  at gui.Main.initLinuxUsb(Main.java:47)
  at gui.Main.main(Main.java:34)

Dus ik heb de nieuwste versie gedownload van http://libusbx.org/, na extractie uitgevoerd

./configure && sudo make && sudo make install && sudo ldconfig.

Het is met succes uitgevoerd en geïnstalleerd op /usr/local/lib/.. Maar de fout blijft komen ..

Dit is de output van sudo ldconfig -vp | grep usb

libusbmuxd.so.2 (libc6,x86-64) => /usr/lib/libusbmuxd.so.2
libusb-1.0.so.0 (libc6,x86-64) => /usr/local/lib/libusb-1.0.so.0
libusb-1.0.so.0 (libc6,x86-64) => /lib/x86_64-linux-gnu/libusb-1.0.so.0
libusb-1.0.so (libc6,x86-64) => /usr/local/lib/libusb-1.0.so
libusb-0.1.so.4 (libc6,x86-64) => /lib/x86_64-linux-gnu/libusb-0.1.so.4
libusb-0.1.so.4 (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libusb-0.1.so.4
libgusb.so.2 (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgusb.so.2

Enig idee hoe het te repareren?

Hieronder is de inhoud van het Flashtool-startprogramma

#!/bin/sh

export BASEDIR=$(dirname $0)
export system64=$(uname -m)
export OS=$(uname -s)

cd $BASEDIR

if test "$OS" = "Linux"
then
  chmod 755 ./x10flasher_lib/adb.linux
  chmod 755 ./x10flasher_lib/fastboot.linux
  chmod 755 ./x10flasher_lib/unyaffs.linux
  chmod 755 ./x10flasher_lib/bin2elf
  chmod 755 ./x10flasher_lib/bin2sin
  if [ "$(whoami)" != "root" ]
  then
  export HASRULES="false"
  if test -d /etc/udev/rules.d
  then
      if grep -rl "0fce" /etc/udev/rules.d >/dev/null
      then
      export HASRULES="true"
    fi
  fi
  if test "$HASRULES" = "true"
  then
      echo "Not running as root but Sony/SonyEriccson Vendor ID found on your udev rules"
      echo "if Flashing didn't work well, run flashtool as root"
    else
      echo "Not running as root and there is no Sony/SonyEriccson Vendor ID on your udev rules"  
      echo "The user must be granted access to adb/flashmode/fastboot"
      echo "If you are unsure what to do, run flashtool as root"
      exit 1
    fi
  else
    echo "Running as root."
  fi
  if test -z "${JAVA_HOME}"
  then
    if test "${system64}" = "x86_64"
    then
       export JAVA_HOME=./x10flasher_lib/linjre64

    else
       export JAVA_HOME=./x10flasher_lib/linjre32

    fi
    echo "JAVA_HOME not set. Using default value : ${JAVA_HOME}"
  fi
  if test -e ${JAVA_HOME}/bin/java
  then
     export LD_LIBRARY_PATH=./x10flasher_lib/linux/lib32
     export LD_LIBRARY_PATH=./x10flasher_lib/linux/lib64:$LD_LIBRARY_PATH
     ln -sf libusbx-1.0.so.0.1.0 ./x10flasher_lib/linux/lib32/libusbx-1.0.so
     ln -sf libusbx-1.0.so.0.1.0 ./x10flasher_lib/linux/lib64/libusbx-1.0.so

     ISJAVA6=$($JAVA_HOME/bin/java -version 2>&1|grep version|grep 1.6|wc -l)
     ISJAVA7=$($JAVA_HOME/bin/java -version 2>&1|grep version|grep 1.7|wc -l)
     ISJAVA64=$($JAVA_HOME/bin/java -version 2>&1|grep 64-Bit|wc -l)
   if test $ISJAVA6 -gt 0 -o $ISJAVA7 -gt 0
   then
      if test $ISJAVA64 -gt 0
      then
        ln -sf swt64.jar ./x10flasher_lib/swtlin/swt.jar
      else
        ln -sf swt32.jar ./x10flasher_lib/swtlin/swt.jar
      fi
      $JAVA_HOME/bin/java -Xms128m -Xmx512m -Duser.country=US -Duser.language=en -jar x10flasher.jar
   else
    echo "Java version must be 1.6 or 1.7"
   fi
  else
     echo "No Java in specified path in JAVA_HOME=${JAVA_HOME}"
     echo "Set the variable to a valid Java installation"
  fi
else
  chmod 755 ./x10flasher_lib/adb.mac
  chmod 755 ./x10flasher_lib/fastboot.mac
  chmod 755 ./x10flasher_lib/unyaffs.mac
  export DYLD_LIBRARY_PATH=./x10flasher_lib/mac/lib64:$DYLD_LIBRARY_PATH
  export DYLD_LIBRARY_PATH=./x10flasher_lib/mac/lib32:$DYLD_LIBRARY_PATH
  ln -sf libusbx-1.0.0.dylib ./x10flasher_lib/mac/lib64/libusbx-1.0.dylib
  ln -sf libusbx-1.0.0.dylib ./x10flasher_lib/mac/lib32/libusbx-1.0.dylib
  ISJAVA6=$(java -version 2>&1|grep version|grep 1.6|wc -l)
  ISJAVA7=$(java -version 2>&1|grep version|grep 1.7|wc -l)
  ISJAVA64=$(java -version 2>&1|grep 64-Bit|wc -l)
  if test $ISJAVA64 -gt 0
  then
    ln -sf swt64.jar ./x10flasher_lib/swtmac/swt.jar
  else
    ln -sf swt32.jar ./x10flasher_lib/swtmac/swt.jar
  fi
  if test $ISJAVA6 -gt 0 -o $ISJAVA7 -gt 0
  then
    java -XstartOnFirstThread -Xms128m -Xmx512m -Duser.country=US -Duser.language=en -jar x10flasher.jar
  else
    echo "Java version must be 1.6 or 1.7"
  fi
fi

Ik denk dat het probleem in deze zin ligt

export LD_LIBRARY_PATH=./x10flasher_lib/linux/lib32
export LD_LIBRARY_PATH=./x10flasher_lib/linux/lib64:$LD_LIBRARY_PATH
ln -sf libusbx-1.0.so.0.1.0 ./x10flasher_lib/linux/lib32/libusbx-1.0.so
ln -sf libusbx-1.0.so.0.1.0 ./x10flasher_lib/linux/lib64/libusbx-1.0.so

5
2017-10-26 18:31


oorsprong
antwoorden:


Heb net de oplossing gevonden. Voeg het toe voor toekomstige referentie

Kopiëren /usr/local/lib/libusb-1.0.so.0.1.0 naar FlashTool/x10flasher_lib/linux/lib64 en FlashTool/x10flasher_lib/linux/lib32.

Zoek in Flashtool-script de volgende regels

ln -sf libusbx-1.0.so.0.1.0 ./x10flasher_lib/linux/lib32/libusbx-1.0.so
ln -sf libusbx-1.0.so.0.1.0 ./x10flasher_lib/linux/lib64/libusbx-1.0.so

Verander ze in

ln -sf libusb-1.0.so.0.1.0 ./x10flasher_lib/linux/lib32/libusbx-1.0.so
ln -sf libusb-1.0.so.0.1.0 ./x10flasher_lib/linux/lib64/libusbx-1.0.so

Voer nu de flashtool uit, je zult goed zijn om te gaan.


Notitie:

Wie krijgen JAVA_HOME NOT SET fout ervoor, doe het volgende

Hiermee wordt de variabele voor alle gebruikers ingesteld

sudo gedit /etc/profile.d/java.sh

plakken als je oracle jdk hebt geïnstalleerd, verander dienovereenkomstig als je open jdk gebruikt

export JDK_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-oracle
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-oracle

Vervolgens in terminal run:

sudo chmod +x /etc/profile.d/java.sh
source /etc/profile.d/java.sh

Bron


Als je krijgt cannot open shared library libncurses.so.5 nadat flashtool GUI opkomt, installeer een 32bit-versie van de bibliotheek

sudo apt-get install lib32ncurses5

Bron


3
2017-10-26 18:47