Vraag De Erlang OTP-versie terugzetten


Ik heb mijn ubuntu geüpgraded naar de nieuwste versie. Dit heeft mijn automatisch bijgewerkt erlang version van 5.10.2 naar 5.10.4 d.w.z OTP 16R01 to OTP 16R03

$ erl +V
Erlang (SMP,ASYNC_THREADS) (BEAM) emulator version 5.10.4

Hier zijn mijn bijgewerkte ubuntu-details:

$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 14.04 LTS
Release:    14.04
Codename:   trusty

Aangezien het project een fout veroorzaakt:

,{badarg,[{erlang,halt,[1,"Chicago Boss is not comptable with 16R03"],[]}

Is er een manier om mijn otp-versie terug te zetten?


5
2018-04-24 08:59


oorsprong
antwoorden:


Je zult waarschijnlijk moeten compileren vanaf de bron. Maak de installatie van de huidige versie ongedaan Compileer en installeer vervolgens vanaf de bron Stappen als volgt:

Verwijder Erlang volledig

sudo apt-get purge erlang*

Update missingen indien nodig

sudo apt-get --fix-missing -y install build-essential m4 libncurses5-dev libssh-dev unixodbc-dev libgmp3-dev libwxgtk2.8-dev libglu1-mesa-dev fop xsltproc default-jdk`

Requdp OTP-versie downloaden:

wget http://www.erlang.org/download/otp_src_R16B01.tar.gz 
tar -xvzf otp_src_R16B01.tar.gz 
sudo chmod -R 777 otp_src_R16B01 
cd otp_src_R16B01 
sudo ./configure
sudo make
sudo make install

En je zal klaar zijn :) proost


4
2018-04-24 10:50