Vraag Wat is het gebruik van / etc / hosts?


Ik ben erg nieuw voor Ubuntu en ik wil weten: wat is het exacte gebruik van /etc/hosts?

Laten we zeggen dat ik dit eraan toevoeg:

127.0.x.x mydomain

Wat betekent dat?


35
2017-09-02 09:28


oorsprong
antwoorden:


Doel

Het hosts-bestand is een van de vele systeemfaciliteiten die helpt bij het adresseren van netwerkknooppunten in een computernetwerk. Het is een algemeen onderdeel van de implementatie van een internetprotocol (IP) van een besturingssysteem en dient voor de vertaling van mensvriendelijke hostnamen in numerieke protocoladressen, IP-adressen genoemd, die een host in een IP-netwerk identificeren en lokaliseren.   In sommige besturingssystemen wordt de inhoud van het hosts-bestand bij voorkeur gebruikt voor andere methoden, zoals het Domain Name System (DNS), maar veel systemen implementeren naamserviceschakelaars (bijv. Nsswitch.conf voor Linux en Unix) om maatwerk aan te bieden. In tegenstelling tot de DNS, staat het bestand hosts onder de directe controle van de beheerder van de lokale computer

Bestandsinhoud

Het bestand hosts bevat regels tekst bestaande uit een IP-adres in het eerste tekstveld gevolgd door een of meer hostnamen. Elk veld wordt gescheiden door witte ruimte (lege cellen of tabellarische tekens). Commentaarregels kunnen worden opgenomen; ze worden aangegeven door een hash-teken (#) in de eerste positie van dergelijke lijnen. Geheel lege regels in het bestand worden genegeerd. Een typisch hosts-bestand kan bijvoorbeeld het volgende bevatten:

# This is an example of the hosts file

127.0.0.1  localhost loopback
::1        localhost

Dit voorbeeld bevat alleen vermeldingen voor de loopback-adressen van het systeem en hun hostnamen, een standaard standaard inhoud van het hosts-bestand. Het voorbeeld illustreert dat een IP-adres meerdere hostnamen kan hebben en dat een hostnaam kan worden toegewezen aan verschillende IP-adressen.

Wikipedia


Dit is ongeldig (?):

127.0.x.x mydomain

Wildcards zijn * zo zou het moeten zijn 127.0.*.* maar ik zie nauwelijks iets anders dan 127.0.0.1 ;)


Wat dit betekent, is dat je kunt gebruiken mydomain als een naam voor dat IP-adres. Het is gemakkelijker te gebruiken www.google.com dan om het IP-adres te onthouden (74.125.132.106) die Google gebruikt voor hun zoekmachine. Hetzelfde werkt lokaal (localhost) op uw computer. Als u uw eigen Apache-instantie uitvoert, kunt u een lokaal IP-adres instellen op een naam en die naam in een browser gebruiken.


De ::1 in het voorbeeld is de IP v6-versie voor IP-adressen.


33
2017-09-02 10:02Kun je mij zeggen waar het gebruik van is? ::1 localhost? - batman
@batman Hetzelfde voor IPv6 - Ward Muylaert
@batman goed q. heeft het toegevoegd :) - Rinzwind


Het betekent dat het systeem geen DNS-zoekopdracht uitvoert mydomain, het wordt automatisch doorgestuurd naar het IP-adres dat u hebt opgegeven in uw hosts-bestand.

Op de meeste systemen is het standaarditem in het hosts-bestand:

127.0.0.1    localhost

127.0.0.1 is altijd het adres van de computer waarop u zich bevindt. Als u bijvoorbeeld een webserver op uw pc draait, kunt u deze via de webbrowser openen via http://localhost:port in plaats van het hele IP-adres te typen http://127.0.0.1:port.


20
2017-09-02 10:03