Vraag Hoe geckodriver in Ubuntu te installeren? [duplicaat]


Deze vraag heeft hier al een antwoord:

Ik gebruik Selenium in Python, ik probeerde de webdriver-functie uit te voeren:

default_browser = webdriver.Firefox()

Deze uitzondering:

WebDriverException: Message: 'geckodriver' executable needs to be in PATH.

geckodriver in deze site: https://github.com/mozilla/geckodriver

Maar hoe te installeren in Ubuntu 16.04 en kan ik dit oplossen?


38
2018-01-11 06:46


oorsprong


downloaden, uitpakken en toevoegen aan $ PATH - rajeevmaash
Hallo @rajeevmaash, graag volledig uitleggen, heel erg bedankt. - mySun


antwoorden:


Dit zijn de stappen:

 1. Ga naar de geckodriver geeft pagina vrij. Zoek de nieuwste versie van het stuurprogramma voor uw platform en download het. Bijvoorbeeld:

  wget https://github.com/mozilla/geckodriver/releases/download/v0.18.0/geckodriver-v0.18.0-linux64.tar.gz
  
 2. Pak het bestand uit met:

  tar -xvzf geckodriver*
  
 3. Maak het uitvoerbaar:

  chmod +x geckodriver
  
 4. Voeg het stuurprogramma toe aan uw PATH zodat andere hulpprogramma's het kunnen vinden:

  export PATH=$PATH:/path-to-extracted-file/geckodriver
  

Er zijn veel manieren om dit te doen die zullen werken. Het bovenstaande werkt voor mij op Ubuntu 16.10 64-bit.


57
2018-01-12 14:02Stap 4 kan worden gewijzigd in sudo mv geckodriver /usr/local/bin/ - Tulio Casagrande
Bedankt @TulioCasagrande. Stap 4 werkte niet voor mij, maar jouw commando deed het. - Just In Time Berlake
Er bestaat firefoxdriver 3.8.0 pakket in Ubuntu Bionic, maar het bevat niet geckodriver, dus werkt nog niet. De 2.x-versies van deze pakketten waren in staat om Firefox te starten, maar konden niets doen. - Velkan
Notitie: $PATH zou een map moeten bevatten zoals /usr/local/bin. Plaats geen uitvoerbaar bestand zoals /path/to/geckodriver er. - jfs


Installatie van Webdriver (stille modus) die kan worden gebruikt in sysadmin-scripts (bash / ansible).

## Geckodriver
wget https://github.com/mozilla/geckodriver/releases/download/v0.16.1/geckodriver-v0.16.1-linux64.tar.gz
sudo sh -c 'tar -x geckodriver -zf geckodriver-v0.16.1-linux64.tar.gz -O > /usr/bin/geckodriver'
sudo chmod +x /usr/bin/geckodriver
rm geckodriver-v0.16.1-linux64.tar.gz

## Chromedriver
wget https://chromedriver.storage.googleapis.com/2.29/chromedriver_linux64.zip
unzip chromedriver_linux64.zip
sudo chmod +x chromedriver
sudo mv chromedriver /usr/bin/
rm chromedriver_linux64.zip

10
2018-06-08 09:26Bedankt. Het lijkt erop dat geckodriver versie 0.16.1 compatibel is met FF 52.4.0 (op Debian jessie) - geckodriver versie 0.19 was dat niet. - Juuso Ohtonen


Handmatige stappen om geckodriver op Ubuntu te installeren:

 • bezoek https://github.com/mozilla/geckodriver/releases
 • download de nieuwste versie van "geckodriver-vX.XX.X-linux64.tar.gz"
 • verwijder de tarball (tar -xvzf geckodriver-vX.XX.X-linux64.tar.gz)
 • geef uitvoerbare rechten aan geckodriver (chmod +x geckodriver)
 • verplaats de geckodriver binair bestand /usr/local/bin of een willekeurige locatie op uw systeem PATH.

Script om geckodriver op Ubuntu te installeren:

#!/bin/bash

INSTALL_DIR="/usr/local/bin"

json=$(curl -s https://api.github.com/repos/mozilla/geckodriver/releases/latest)
url=$(echo "$json" | jq -r '.assets[].browser_download_url | select(contains("linux64"))')
curl -s -L "$url" | tar -xz
chmod +x geckodriver
sudo mv geckodriver "$INSTALL_DIR"
echo "installed geckodriver binary in $INSTALL_DIR"

3
2018-06-23 16:42Ik ging niet door - had mijn eigen script - maar dit soort serieuze scripting, gebruiken jq en het vermijden van hooguit hardgecodeerde dingen moet altijd worden overzien. - ribamar