Vraag Een tekort aan RAM-geheugen bij het aanroepen van een NumPy-object


Ik heb een dual-boot met Linux 16.04 en Windows 10 op een Inspiron 15 3000-serie en het lijkt erop dat ik onvoldoende geheugen had tijdens het bellen naar een NumPy-object. Ik probeerde te downloaden DrQA, een systeem voor begrijpend lezen toegepast op open-domein vraagantwoorden ontwikkeld door Facebook onderzoeksgroep. Het omvatte de oproep voor de verstrekte getrainde modellen en gegevens voor het beantwoorden van Wikipedia-vragen. Ik probeerde het te gebruiken interactive.py om het te proberen, maar nadat ik mijn eerste vraag had gesteld, maar daar ontbrak het geheugen.

(wiki_env) mike@mike-thinks:~/Programing/WikiQueri/DrQA$ python3.6 scripts/pipeline/interactive.py 
07/19/2018 01:49:54 PM: [ Running on CPU only. ]
07/19/2018 01:49:54 PM: [ Initializing pipeline... ]
07/19/2018 01:49:54 PM: [ Initializing document ranker... ]
07/19/2018 01:49:54 PM: [ Loading /home/mike/Programing/WikiQueri/DrQA/data/wikipedia/docs-tfidf-ngram=2-hash=16777216-tokenizer=simple.npz ]
Traceback (most recent call last):
 File "scripts/pipeline/interactive.py", line 69, in <module>
  reader_model=args.reader_model,
 File "/home/mike/Programing/WikiQueri/DrQA/drqa/pipeline/drqa.py", line 109, in __init__
  self.ranker = ranker_class(**ranker_opts)
 File "/home/mike/Programing/WikiQueri/DrQA/drqa/retriever/tfidf_doc_ranker.py", line 37, in __init__
  matrix, metadata = utils.load_sparse_csr(tfidf_path)
 File "/home/mike/Programing/WikiQueri/DrQA/drqa/retriever/utils.py", line 34, in load_sparse_csr
  matrix = sp.csr_matrix((loader['data'], loader['indices'],
 File "/home/mike/.local/lib/python3.6/site-packages/numpy/lib/npyio.py", line 235, in __getitem__
  pickle_kwargs=self.pickle_kwargs)
 File "/home/mike/.local/lib/python3.6/site-packages/numpy/lib/format.py", line 674, in read_array
  array = numpy.ndarray(count, dtype=dtype)
MemoryError
Error in sys.excepthook:
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/apport_python_hook.py", line 63, in apport_excepthook
  from apport.fileutils import likely_packaged, get_recent_crashes
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/apport/__init__.py", line 5, in <module>
  from apport.report import Report
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/apport/report.py", line 30, in <module>
  import apport.fileutils
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/apport/fileutils.py", line 23, in <module>
  from apport.packaging_impl import impl as packaging
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/apport/packaging_impl.py", line 23, in <module>
  import apt
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/apt/__init__.py", line 23, in <module>
  import apt_pkg
ModuleNotFoundError: No module named 'apt_pkg'

Original exception was:
Traceback (most recent call last):
 File "scripts/pipeline/interactive.py", line 69, in <module>
  reader_model=args.reader_model,
 File "/home/mike/Programing/WikiQueri/DrQA/drqa/pipeline/drqa.py", line 109, in __init__
  self.ranker = ranker_class(**ranker_opts)
 File "/home/mike/Programing/WikiQueri/DrQA/drqa/retriever/tfidf_doc_ranker.py", line 37, in __init__
  matrix, metadata = utils.load_sparse_csr(tfidf_path)
 File "/home/mike/Programing/WikiQueri/DrQA/drqa/retriever/utils.py", line 34, in load_sparse_csr
  matrix = sp.csr_matrix((loader['data'], loader['indices'],
 File "/home/mike/.local/lib/python3.6/site-packages/numpy/lib/npyio.py", line 235, in __getitem__
  pickle_kwargs=self.pickle_kwargs)
 File "/home/mike/.local/lib/python3.6/site-packages/numpy/lib/format.py", line 674, in read_array
  array = numpy.ndarray(count, dtype=dtype)
MemoryError

Dus ik heb geleerd dat ik geen RAM meer heb. Wat kan ik doen om deze fout te verwerken? Komt het doordat het model te groot is?

Hier is mijn geheugengebruik van de uitvoer van free -m:

       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      7888    5515    1013     320    1359    1718
Swap:       0      0      0

en

mike@mike-thinks:~/Programming/WikiQueri/DrQA$ cat /proc/meminfo
MemTotal:    8078272 kB
MemFree:     291604 kB
MemAvailable:  2326220 kB
Buffers:     262392 kB
Cached:     2212332 kB
SwapCached:      0 kB
Active:     3691168 kB
Inactive:    1485432 kB
Active(anon):  2727772 kB
Inactive(anon):  274408 kB
Active(file):   963396 kB
Inactive(file): 1211024 kB
Unevictable:   2238236 kB
Mlocked:     2238252 kB
SwapTotal:       0 kB
SwapFree:       0 kB
Dirty:        104 kB
Writeback:       0 kB
AnonPages:    4940072 kB
Mapped:      508460 kB
Shmem:      275728 kB
Slab:       243928 kB
SReclaimable:   158948 kB
SUnreclaim:    84980 kB
KernelStack:    13024 kB
PageTables:    49456 kB
NFS_Unstable:     0 kB
Bounce:        0 kB
WritebackTmp:     0 kB
CommitLimit:   4039136 kB
Committed_AS:  11909484 kB
VmallocTotal:  34359738367 kB
VmallocUsed:      0 kB
VmallocChunk:     0 kB
HardwareCorrupted:   0 kB
AnonHugePages:   2048 kB
ShmemHugePages:    0 kB
ShmemPmdMapped:    0 kB
CmaTotal:       0 kB
CmaFree:        0 kB
HugePages_Total:    0
HugePages_Free:    0
HugePages_Rsvd:    0
HugePages_Surp:    0
Hugepagesize:    2048 kB
DirectMap4k:   161648 kB
DirectMap2M:   7088128 kB
DirectMap1G:   2097152 kB

Ik heb ongeveer 16 GB RAM nodig. Ik weet niet hoe ik deze tabel moet lezen. Weet je of ik het kan halen?


0
2017-07-20 11:05


oorsprong


U zegt dat u 16 GB RAM nodig heeft, waar haalt u deze waarde vandaan? Staat er ergens in relatie tot het object dat je een specifieke RAM-grootte nodig hebt om dit goed te laden? (Je hebt maar ~ 8GB RAM) - Thomas Ward♦
@ThomasWard Ik probeer te rennen dit facebook onderzoeksproject. Ze specificeren het niet maar uit de fout die ik heb geconcludeerd de documentatie van een Russische labversie dat ik 16 GB RAM nodig had - ThePassenger


antwoorden: