Vraag Bewerk het bestand / etc / sudoers om toestemming te geven aan Jenkins


Ik moet de /etc/sudoers bestand met behulp van de opdracht:

 sudo gedit /etc/sudoers 

en voeg de onderstaande toe:

jenkins ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL 

Bericht toevoegen en proberen op te slaan Ik krijg de foutmelding:

 (gedit:23062): WARNING **: 00:45:53.924: Set document metadata failed: Setting attribute metadata::gedit-encoding not supported

Kan iemand me helpen?

Bedankt Sanjay


0
2017-08-12 19:21


oorsprong


IMHO: gebruik visudo om het sudoers-bestand te bewerken terwijl het de syntaxis controleert. Zien digitalocean.com/community/tutorials/... voor een gedetailleerde discussie - Panther


antwoorden:


Wanneer je rent gedit, nautilus en veel andere toepassingen van de opdrachtregel ziet u vaak deze valse foutmeldingen.

Gebruik de volgende opdracht om te bevestigen dat uw wijzigingen zijn doorgevoerd:

sudo cat /etc/sudoers

Je zult zien gedit heeft de wijzigingen bewaard.


0
2017-08-12 19:24Bedankt. Het slaat de wijzigingen op maar ontvangt de fout nog steeds in Jenkins tijdens het schrijven van HelloWorld: HelloWorld.class (toestemming geweigerd) - Sanjay Mahajan
Lees dit alstublieft: askubuntu.com/questions/100051/... - WinEunuuchs2Unix