Vraag Ubuntu 18.04 Okulaire afdrukregressie? Meerdere pagina's per vel met paginarand


Details 3 details 3 hand404040 details 3 details details 340 3 details40 hand4040 3 details4040 details hand details 3 details 34040 details details details details details hand4040 3 3 hand hand40 details 3 3 hand40 3 3 hand 3 3 hand40 3 340 hand40 3 hand40 3 hand40 details 3 hand 3 hand 3 hand 3 3 hand 34040 details 3 details 3 hand 3 hand40 3 hand40 3 hand 340 3 hand 3 details 3 details 3 3 hand 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 hand 3 hand 3 3 3 3 3 3 3 details 3 Okular Printing Dialog in Ubuntu 16.04

3 hand4040 hand40 3 3 hand 3 3 3 3 hand 3 details 3 3 hand hand hand40 3 hand40 details 3 3 hand hand details4040 details details 3 3 hand40 details 3 3 hand40 3 hand 3 details 3 3 details hand 3 hand40 3 hand 3 3 details 3 3 details 3 3 3 340 3 details details 3 hand40 3 details details details 3 3 hand40 3 3 details40 3 3 3 3 3 3 3 details details hand hand 3404040 3 details4040 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 340 hand40 3 hand 340 3 hand 3 3 3 Hand40 hand40 details hand hand details hand hand hand details404040 details details hand4040 3 details details details details details 3 hand hand4040 3 3 3 hand40 3 340 3 details 3 3 details 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 340 3 3 3 3 3 hand 3 hand 34040 hand details4040 hand 3 details hand 3 hand 3 hand 3 3 hand 3 hand 3 3 hand 3 details 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 hand details details details details details40 hand40 details4040 details40 hand hand hand hand details details hand404040 hand4040 details 3 details details 3 hand40 3 hand40 hand40 3 details details40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 hand40 hand hand 3 3 3 3 hand 3 3 3 3 3 3 3 3 3 hand 3 3 hand 3 3 3 3 3 3 details hand 3 3 3 3 hand 3 hand 340 3 340 3 3 3 3 340 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3


0
2017-09-23 12:45


oorsprong
antwoorden: