Vraag ATI propriatery drivers installeren nieuwste 12.8, braken mijn kernel. Vastgelopen op kernel 3.2.0-26


Ik heb het een beetje verpest. Ik hoop dat sommige hier kunnen helpen.

Ik heb geprobeerd de nieuwste katalysator 12.8 te installeren. Helaas heeft dit mijn systeem gebroken. Ik zat vast in de lage grafische modus. Uiteindelijk heb ik de eigen stuurprogramma's kunnen herstellen en weer in ubuntu kunnen werken. Maar nu zit ik vast op kernel 3.2.0.26. Ik had kernel 3.2.0-30 geïnstalleerd, maar het systeem ziet het niet meer. Ik heb ook kernel 3.2.0-29, maar het systeem kan dat ook niet zien. In het menu Grub. Wanneer ik gebruik sudo update-grub, ze zijn beide vermeld.

Dit zijn de uitvoer die ik krijg:

Searching for GRUB installation directory ... found: /boot/grub
Cannot determine root device. Assuming /dev/hda1
This error is probably caused by an invalid /etc/fstab
Searching for default file ... found: /boot/grub/default
Testing for an existing GRUB menu.lst file ... found: /boot/grub/menu.lst
Searching for splash image ... none found, skipping ...
Found kernel: /boot/vmlinuz-3.2.0-30-generic
Found kernel: /boot/vmlinuz-3.2.0-29-generic
Found kernel: /boot/vmlinuz-3.2.0-27-generic
Found kernel: /boot/vmlinuz-3.2.0-26-generic
Found GRUB 2: /boot/grub/core.img
Found kernel: /boot/memtest86+.bin
Updating /boot/grub/menu.lst ... done

Ik heb overal gezocht naar een oplossing voor mijn probleem, maar ik kan geen oplossingen vinden.

Als je loguitgangen nodig hebt om het probleem te achterhalen, laat me dan weten welke.

Update: hier is de uitvoer voor grub.cfg

#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#

### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
 set have_grubenv=true
 load_env
fi
set default="0"
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
 set saved_entry="${prev_saved_entry}"
 save_env saved_entry
 set prev_saved_entry=
 save_env prev_saved_entry
 set boot_once=true
fi

function savedefault {
 if [ -z "${boot_once}" ]; then
  saved_entry="${chosen}"
  save_env saved_entry
 fi
}

function recordfail {
 set recordfail=1
 if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
}

function load_video {
 insmod vbe
 insmod vga
 insmod video_bochs
 insmod video_cirrus
}

insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd2,msdos1)'
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 270c7c58-06d8-4e6b-b9bb-8d92f46adc0b
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
 set gfxmode=auto
 load_video
 insmod gfxterm
 insmod part_msdos
 insmod ext2
 set root='(hd2,msdos1)'
 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 270c7c58-06d8-4e6b-b9bb-8d92f46adc0b
 set locale_dir=($root)/boot/grub/locale
 set lang=nb_NO
 insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ]; then
 set timeout=-1
else
 set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###

### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
if background_color 44,0,30; then
 clear
fi
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
  set gfxpayload="${1}"
  if [ "${1}" = "keep" ]; then
    set vt_handoff=vt.handoff=7
  else
    set vt_handoff=
  fi
}
if [ "${recordfail}" != 1 ]; then
 if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
  if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
   if [ ${match} = 0 ]; then
    set linux_gfx_mode=keep
   else
    set linux_gfx_mode=text
   fi
  else
   set linux_gfx_mode=text
  fi
 else
  set linux_gfx_mode=keep
 fi
else
 set linux_gfx_mode=text
fi
export linux_gfx_mode
if [ "${linux_gfx_mode}" != "text" ]; then load_video; fi
menuentry 'Ubuntu, med Linux 3.2.0-26-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
  recordfail
  gfxmode $linux_gfx_mode
  insmod gzio
  insmod part_msdos
  insmod ext2
  set root='(hd2,msdos1)'
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 270c7c58-06d8-4e6b-b9bb-8d92f46adc0b
  linux  /boot/vmlinuz-3.2.0-26-generic root=UUID=270c7c58-06d8-4e6b-b9bb-8d92f46adc0b ro  quiet splash $vt_handoff
  initrd /boot/initrd.img-3.2.0-26-generic
}
menuentry 'Ubuntu, med Linux 3.2.0-26-generic (gjenopprettelsesmodus)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
  recordfail
  insmod gzio
  insmod part_msdos
  insmod ext2
  set root='(hd2,msdos1)'
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 270c7c58-06d8-4e6b-b9bb-8d92f46adc0b
  echo  'Laster Linux 3.2.0-26-generic ...'
  linux  /boot/vmlinuz-3.2.0-26-generic root=UUID=270c7c58-06d8-4e6b-b9bb-8d92f46adc0b ro recovery nomodeset 
  echo  'Loading initial ramdisk ...'
  initrd /boot/initrd.img-3.2.0-26-generic
}
submenu "Previous Linux versions" {
menuentry 'Ubuntu, med Linux 3.2.0-25-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
  recordfail
  gfxmode $linux_gfx_mode
  insmod gzio
  insmod part_msdos
  insmod ext2
  set root='(hd2,msdos1)'
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 270c7c58-06d8-4e6b-b9bb-8d92f46adc0b
  linux  /boot/vmlinuz-3.2.0-25-generic root=UUID=270c7c58-06d8-4e6b-b9bb-8d92f46adc0b ro  quiet splash $vt_handoff
  initrd /boot/initrd.img-3.2.0-25-generic
}
menuentry 'Ubuntu, med Linux 3.2.0-25-generic (gjenopprettelsesmodus)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
  recordfail
  insmod gzio
  insmod part_msdos
  insmod ext2
  set root='(hd2,msdos1)'
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 270c7c58-06d8-4e6b-b9bb-8d92f46adc0b
  echo  'Laster Linux 3.2.0-25-generic ...'
  linux  /boot/vmlinuz-3.2.0-25-generic root=UUID=270c7c58-06d8-4e6b-b9bb-8d92f46adc0b ro recovery nomodeset 
  echo  'Loading initial ramdisk ...'
  initrd /boot/initrd.img-3.2.0-25-generic
}
menuentry 'Ubuntu, med Linux 3.2.0-24-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
  recordfail
  gfxmode $linux_gfx_mode
  insmod gzio
  insmod part_msdos
  insmod ext2
  set root='(hd2,msdos1)'
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 270c7c58-06d8-4e6b-b9bb-8d92f46adc0b
  linux  /boot/vmlinuz-3.2.0-24-generic root=UUID=270c7c58-06d8-4e6b-b9bb-8d92f46adc0b ro  quiet splash $vt_handoff
  initrd /boot/initrd.img-3.2.0-24-generic
}
menuentry 'Ubuntu, med Linux 3.2.0-24-generic (gjenopprettelsesmodus)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
  recordfail
  insmod gzio
  insmod part_msdos
  insmod ext2
  set root='(hd2,msdos1)'
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 270c7c58-06d8-4e6b-b9bb-8d92f46adc0b
  echo  'Laster Linux 3.2.0-24-generic ...'
  linux  /boot/vmlinuz-3.2.0-24-generic root=UUID=270c7c58-06d8-4e6b-b9bb-8d92f46adc0b ro recovery nomodeset 
  echo  'Loading initial ramdisk ...'
  initrd /boot/initrd.img-3.2.0-24-generic
}
menuentry 'Ubuntu, med Linux 3.2.0-23-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
  recordfail
  gfxmode $linux_gfx_mode
  insmod gzio
  insmod part_msdos
  insmod ext2
  set root='(hd2,msdos1)'
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 270c7c58-06d8-4e6b-b9bb-8d92f46adc0b
  linux  /boot/vmlinuz-3.2.0-23-generic root=UUID=270c7c58-06d8-4e6b-b9bb-8d92f46adc0b ro  quiet splash $vt_handoff
  initrd /boot/initrd.img-3.2.0-23-generic
}
menuentry 'Ubuntu, med Linux 3.2.0-23-generic (gjenopprettelsesmodus)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
  recordfail
  insmod gzio
  insmod part_msdos
  insmod ext2
  set root='(hd2,msdos1)'
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 270c7c58-06d8-4e6b-b9bb-8d92f46adc0b
  echo  'Laster Linux 3.2.0-23-generic ...'
  linux  /boot/vmlinuz-3.2.0-23-generic root=UUID=270c7c58-06d8-4e6b-b9bb-8d92f46adc0b ro recovery nomodeset 
  echo  'Loading initial ramdisk ...'
  initrd /boot/initrd.img-3.2.0-23-generic
}
}
### END /etc/grub.d/10_linux ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry "Memory test (memtest86+)" {
  insmod part_msdos
  insmod ext2
  set root='(hd2,msdos1)'
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 270c7c58-06d8-4e6b-b9bb-8d92f46adc0b
  linux16 /boot/memtest86+.bin
}
menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {
  insmod part_msdos
  insmod ext2
  set root='(hd2,msdos1)'
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 270c7c58-06d8-4e6b-b9bb-8d92f46adc0b
  linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
}
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry "Windows 7 (loader) (on /dev/sdb1)" --class windows --class os {
  insmod part_msdos
  insmod ntfs
  set root='(hd1,msdos1)'
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 448AF3CE8AF3BA8E
  chainloader +1
}
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###

### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###

### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f $prefix/custom.cfg ]; then
 source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###

Hoe kan ik kernel 3.2.0.30 instellen als de standaard kernel? Volgens dit bestand bestaat kernel 3.2.0-30 niet.


0
2017-09-11 19:56


oorsprong
antwoorden:


Ik heb het gemaakt. Het lijkt erop dat mijn grub2 terug was gegaan naar rooien. Grub2 opnieuw geïnstalleerd en de kernel gevonden. Terug op kernel 3.2.0-30


1
2017-09-11 21:34