Vraag "/ Usr / sbin / grub-mkconfig: 11: / etc / default / grub: *: not found" error bij het verwijderen van kernelpakketten


Ik moet wat dingen installeren, maar het zegt dat ik Linux Kernel Image voor versie 3.11.0-12-generiek en Linux Kernel extra voor versie 3.11.0-12-generiek moet verwijderen. Help alstublieft.

miles@Ubuntu-PC:~$ sudo apt-get install -f
[sudo] password for miles: 
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following packages will be REMOVED:
  linux-image-3.11.0-12-generic linux-image-extra-3.11.0-12-generic
0 upgraded, 0 newly installed, 2 to remove and 0 not upgraded.
2 not fully installed or removed.
After this operation, 183 MB disk space will be freed.
Do you want to continue [Y/n]? Y
(Reading database ... 185492 files and directories currently installed.)
Removing linux-image-extra-3.11.0-12-generic ...
Examining /etc/kernel/postrm.d .
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 3.11.0-12-generic /boot/vmlinuz-3.11.0-12-generic
update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-3.11.0-12-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 3.11.0-12-generic /boot/vmlinuz-3.11.0-12-generic
/usr/sbin/grub-mkconfig: 11: /etc/default/grub: splash: not found
run-parts: /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub exited with return code 127
Failed to process /etc/kernel/postrm.d at /var/lib/dpkg/info/linux-image-extra-3.11.0-12-generic.postrm line 328.
dpkg: error processing linux-image-extra-3.11.0-12-generic (--remove):
 subprocess installed post-removal script returned error exit status 1
Removing linux-image-3.11.0-12-generic ...
Examining /etc/kernel/postrm.d .
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 3.11.0-12-generic /boot/vmlinuz-3.11.0-12-generic
update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-3.11.0-12-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 3.11.0-12-generic /boot/vmlinuz-3.11.0-12-generic
/usr/sbin/grub-mkconfig: 11: /etc/default/grub: splash: not found
run-parts: /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub exited with return code 127
Failed to process /etc/kernel/postrm.d at /var/lib/dpkg/info/linux-image-3.11.0-12-generic.postrm line 328.
dpkg: error processing linux-image-3.11.0-12-generic (--remove):
 subprocess installed post-removal script returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
 linux-image-extra-3.11.0-12-generic
 linux-image-3.11.0-12-generic
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

/ Etc / default / grub:

# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=3
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet splash profile”
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

0
2017-12-21 18:33


oorsprong


Welkom bij AU! Dit lijkt op een niet-geconfigureerd pakketprobleem. Kan je rennen sudo apt-get install -f en voeg je de output toe aan of bevestig je deze aan je vraag? - David Foerster
Oké, ik heb dat gedaan, het zegt dat ik 2 dingen moet verwijderen en het gaf me een foutmelding wat ik weet en heel erg bedankt voor het helpen - Miles
De fout kan niet worden verwerkt /etc/kernel/postrm.d op /var/lib/dpkg/info/linux-image-3.11.0-12-generic.postrm regel 328. dpkg: foutverwerking linux-image-3.11. 0-12-generiek (--remove): subprocess geïnstalleerd na verwijdering script teruggegeven error exit status 1 Er zijn fouten opgetreden tijdens het verwerken: linux-image-extra-3.11.0-12-generic linux-image-3.11.0-12 -generic E: Subproces / usr / bin / dpkg heeft een foutcode geretourneerd (1) - Miles
Er lijkt een probleem te zijn met het configuratiebestand /etc/default/grub. Kun je dat ook toevoegen aan je vraag (als het kort genoeg is), of uploaden naar een plak service en link het hier? - David Foerster
Misschien proberen sudo apt-get autoremove eerste. - douggro


antwoorden:


U kunt niets installeren omdat er defecte pakketten op uw systeem staan. Gezien de output van apt-get install -f, hun verwijdering mislukt vanwege een fout in jouw /etc/default/grub, regel 11:

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet splash profile”

Dat zijn niet de aanhalingstekens waarnaar u op zoek bent. Je hebt er ook een paar nodig " of ' in plaats daarvan. U kunt ze handmatig of met wijzigen

sudo sed -i -e 's/”/"/g' /etc/default/grub

Daarna kunt u opnieuw proberen om die kapotte pakketten te verwijderen (sudo apt-get install -f).


1
2017-12-21 19:49Bedankt dat ik heel veel dingen voor het aanraakscherm moest installeren, heel erg bedankt - Miles
Als dit probleem is opgelost, kunt u overwegen het accepteren. - David Foerster