Vraag Installeren van r-packages in RStudio met proxy


Ik gebruik:

  • Ubuntu 15.04
  • RStudio 0.99.486.
  • R 3.1.2
  • proxy-netwerk met authenticatie

Het probleem treedt op wanneer ik RStudio open en probeer een pakket te installeren. Voorbeeld:

install.packages("ggplot2") 

Ik krijg de volgende foutmelding:

Installing package into ‘/home/eisti/R/x86_64-pc-linux-gnu-library/3.1’
(as ‘lib’ is unspecified)
Warning in install.packages :
  package ‘ggplot2’ is not available (for R version 3.1.2)`

Ik probeerde het te volgen stappen van officiële ondersteuning en ik heb dit gezien vraag en een heleboel andere dingen op internet, maar niets helpt mij. Tussen haakjes werkt alles goed op Windows.

Alle hulp wordt zeer op prijs gesteld. Merci.


0
2017-10-27 12:32


oorsprong
antwoorden:


Ik heb al het antwoord gevonden. Elke keer dat ik RStudio start, moet ik eerst het volgende commando uitvoeren:

Sys.setenv(http_proxy="http://user:password@proxy.com:port/")

Dan kan ik pakketten installeren.


1
2017-10-28 19:46je kunt ook het volgende in een bestand plaatsen ~/.Renviron: http_proxy="http://user:password@proxy.com:port/". Hiermee wordt de omgevingsvariabele voor uw proxy ingesteld elke keer dat u begint met R. Zie ?Startup. - amc