Vraag Hoe de bestuurder in te schakelen?


Ik heb het stuurprogramma van de R8168 driver geïnstalleerd, maar als het stilstaat werkt niet en wanneer ik typ lsmod | grep r8168 het geeft niets terug.
Op Fedora werkt het:

lsmod | grep r81*
r8169         94208 0

Bijwerken:

$ lspci -nnk |grep 0200 -A3
02:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller [10ec:8136] (rev 07)
  Subsystem: Lenovo RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller [17aa:3856]
  Kernel driver in use: r8169
  Kernel modules: r8169

$ dmesg | grep -e r816 -e enp
[  1.263279] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[  1.263292] r8169 0000:02:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[  1.266763] r8169 0000:02:00.0 eth0: RTL8106e at 0x00000000ba7d10f2, 54:e1:ad:df:b3:c2, XID 04900000 IRQ 33
[  1.310903] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: renamed from eth0
[  25.810894] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s0: link is not ready
[  26.029254] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link down
[  26.029280] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link down
[  26.029514] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s0: link is not ready
[  27.748727] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link up
[  27.748742] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp2s0: link becomes ready

$ lsmod
Module         Size Used by
rfcomm         77824 16
pppoe         20480 2
pppox         16384 1 pppoe
cmac          16384 1
bnep          20480 2
nls_iso8859_1     16384 1
edac_mce_amd      28672 0
arc4          16384 2
snd_hda_codec_hdmi   49152 1
snd_hda_codec_generic  73728 1
uvcvideo        86016 0
kvm_amd        86016 0
snd_usb_audio     196608 2
kvm          593920 1 kvm_amd
btusb         45056 0
snd_usbmidi_lib    32768 1 snd_usb_audio
btrtl         16384 1 btusb
irqbypass       16384 1 kvm
btbcm         16384 1 btusb
btintel        16384 1 btusb
snd_hda_intel     40960 4
snd_hda_codec     126976 3 snd_hda_intel,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic
bluetooth       548864 43 btrtl,btintel,bnep,btbcm,rfcomm,btusb
snd_hda_core      81920 4 snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic
ecdh_generic      24576 2 bluetooth
crct10dif_pclmul    16384 0
snd_hwdep       20480 2 snd_hda_codec,snd_usb_audio
crc32_pclmul      16384 0
ghash_clmulni_intel  16384 0
pcbc          16384 0
snd_pcm        98304 5 snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_usb_audio,snd_hda_core,snd_hda_codec_hdmi
snd_seq_midi      16384 0
snd_seq_midi_event   16384 1 snd_seq_midi
snd_rawmidi      32768 2 snd_seq_midi,snd_usbmidi_lib
aesni_intel      188416 2
aes_x86_64       20480 1 aesni_intel
crypto_simd      16384 1 aesni_intel
snd_seq        65536 2 snd_seq_midi_event,snd_seq_midi
joydev         24576 0
glue_helper      16384 1 aesni_intel
cryptd         24576 3 crypto_simd,ghash_clmulni_intel,aesni_intel
ath10k_pci       45056 0
input_leds       16384 0
ath10k_core      360448 1 ath10k_pci
ath          28672 1 ath10k_core
serio_raw       16384 0
mac80211       778240 1 ath10k_core
wmi_bmof        16384 0
snd_seq_device     16384 3 snd_seq,snd_rawmidi,snd_seq_midi
cfg80211       622592 3 mac80211,ath,ath10k_core
fam15h_power      16384 0
snd_timer       32768 2 snd_seq,snd_pcm
snd          81920 24 snd_hda_intel,snd_hwdep,snd_seq,snd_hda_codec,snd_usb_audio,snd_timer,snd_rawmidi,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic,snd_usbmidi_lib,snd_seq_device,snd_pcm
ideapad_laptop     32768 0
sparse_keymap     16384 1 ideapad_laptop
shpchp         36864 0
tpm_crb        16384 0
soundcore       16384 1 snd
mac_hid        16384 0
sch_fq_codel      20480 3
parport_pc       36864 0
ppdev         20480 0
lp           20480 0
parport        49152 3 lp,parport_pc,ppdev
ip_tables       28672 0
x_tables        40960 1 ip_tables
autofs4        40960 2
hid_generic      16384 0
usbhid         49152 0
uas          24576 0
usb_storage      69632 1 uas
amdkfd        180224 1
amd_iommu_v2      20480 1 amdkfd
amdgpu        2703360 4
hid_rmi        20480 0
rmi_core        77824 1 hid_rmi
videobuf2_vmalloc   16384 2 uvcvideo,rmi_core
videobuf2_memops    16384 1 videobuf2_vmalloc
videobuf2_v4l2     24576 2 uvcvideo,rmi_core
videobuf2_core     40960 3 uvcvideo,videobuf2_v4l2,rmi_core
videodev       184320 4 uvcvideo,videobuf2_core,videobuf2_v4l2,rmi_core
chash         16384 1 amdgpu
i2c_algo_bit      16384 1 amdgpu
media         40960 2 uvcvideo,videodev
ttm          106496 1 amdgpu
drm_kms_helper    167936 1 amdgpu
syscopyarea      16384 1 drm_kms_helper
sysfillrect      16384 1 drm_kms_helper
sysimgblt       16384 1 drm_kms_helper
fb_sys_fops      16384 1 drm_kms_helper
ahci          36864 5
i2c_piix4       24576 0
libahci        32768 1 ahci
r8169         86016 0
mii          16384 1 r8169
drm          401408 6 amdgpu,ttm,drm_kms_helper
wmi          24576 2 wmi_bmof,ideapad_laptop
video         40960 1 ideapad_laptop
i2c_hid        20480 0
hid          118784 4 i2c_hid,hid_generic,usbhid,hid_rmi


$ ifconfig enp2s0
enp2s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    ether 54:e1:ad:df:b3:c2 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 38 bytes 2408 (2.4 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 36 bytes 1518 (1.5 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

BIJWERKEN: Ik dacht dat ik een R8168-driver nodig had, maar het bleek dat ik R8169 heb geladen. Hoe dan ook, pppoeconf deed dit niet (voordat ik iets probeerde te doen met stuurprogramma's) en kan nog steeds geen ethernetkaart vinden.


0
2018-06-13 21:52


oorsprong


Bewerk uw vraag om het resultaat van de terminalopdrachten toe te voegen: lspci -nnk | grep 0200 -A3 en ook: dmesg | grep -e r816 -e enp - chili555
lsmod (lsmod - Show the status of modules in the Linux Kernel) toont alleen de momenteel geladen modules, niet alle modules. Lezen man modprobe om te zien over het laden van modules. En zie askubuntu.com/questions/251205/... voor meer. - waltinator
@downvoter niemand zou zeggen dat ik eruit ga laten we zeggen op het Manjaro of Fedora forum. Heb ik geen Ubuntu-specifieke opdrachten nodig voor Ubuntu-specifieke pakketten? Misschien niet: ik ben geen Linux-nerd, maar ik heb een probleem met Ubuntu, niet met Fedora. Als deze vraag gesloten is, zal ik luid zeggen: * ck Ubuntu. - R S
@ chili555 neem een ​​kijkje, alstublieft. - R S
@waltinator het is geladen (vraag udpated). - R S


antwoorden:


De driver-r8168 bestrijkt maar drie specifieke apparaten. Controleren:

modinfo r8168

Het zijn 1186: 4300, 10ec: 8161 en 10ec: 8168. In feite is uw apparaat dit:

Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101 / 2 / 6E PCI Express Fast / Gigabit   Ethernet-controller [10ec: 8136]

Uw 10ec: 8136-apparaat valt niet onder de r8168-dkms_8.045.08-2_all.deb pakket en zal uw probleem niet helpen.

Kernelmodules voor hardware-apparaten laden afhankelijk van de apparaat-ID, zoals uw 10ec: 8139, zodat de verkeerde driver niet wordt geladen voor het verkeerde apparaat. r8168 is de verkeerde driver.


1
2018-06-14 14:51Maar ik heb [1.263279] r8169 Gigabit Ethernet-stuurprogramma 2.3LK-NAPI geladen (zie update in de vraag) - R S
Ik erken dat pppoeconf je ethernetkaart niet herkent, maar het antwoord op je vraag, waarom r8168 je probleem niet laadt en repareert, is, zoals ik al zei, de verkeerde driver voor je apparaat. - chili555