Vraag Geen draadloos of bekabeld internet na installatie van kubuntu-desktop op 14.04


Ik installeerde het kubuntu-desktoppakket op een normale Ubuntu-installatie, maar stelde vooraf een TimeShift-momentopname in voor het geval ik de installatie ongedaan wilde maken. Ik heb me aangemeld bij kubuntu maar kon geen verbinding maken met internet. Na het herstellen van de TimeShift-snapshot, kon ik nog steeds geen verbinding maken --- noch op mijn elementaire dubbele OS-boot noch op een liveUSB-sessie.

Het lijkt altijd te falen bij "het verkrijgen van IP-configuratie." Hier zijn de resultaten van enkele commando's:

$ ifconfig -a

eth0   Link encap:Ethernet HWaddr e8:03:9a:f1:3b:18
     inet6 addr: fe80::ea03:9aff:fef1:3b18/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:296 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:161 (161.0 B) TX bytes:54669 (54.6 B)

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
     RX packets:165 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:165 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:11881 (11.8 KiB) TX bytes:11881 (11.8 KiB)

wlan0   Link encap:Ethernet HWaddr c4:85:08:c1:05:20
     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

$ nm-tool

NetworkManager Tool

State: connecting
- Device: eth0 [Wired connection 1] --------------------------------------------------
Type:       Wired
Driver:      r8169
State:       connecting (getting IP configuration)
Default:      no
HW Address:    E8:03:9A:F1:3B:18

Capabilities:
 Carrier Detect: yes
 Speed:      100 Mb/s

Wired Properties
 Carrier: on


- Device: wlan0 --------------------------------------------------
Type:       802.11 WiFi
Driver:      iwlwifi
State:       disconnected
Default:      no
HW Address:    C4:85:08:C1:05:20

Capabilities:

Wireless Properties
 WEP Encryption: yes
 WPA Encryption: yes
 WPA2 Encryption: yes

Wireless Access Points
 madrivante:   Infra, 00:0C:F6:A0:B4:7A, Freq 2462 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 73 WPA WPA2
 UPC244623609:  Infra, DC:71:44:FC:3A:B8, Freq 2437 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 95 WPA2
 ALEXANDRA:    Infra, C0:3F:0E:68:C0:26, Freq 2437 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 95 WPA WPA2

$ ping -c 3 www.google.com

ping: unknown host www.google.com

$ ping -c 3 8.8.8.8

connect: Network is unreachable

$ sudo lshw -C-netwerk

*-network
 description: Wireless interface
 product: Centrino Advanced-N 6235
 vendor: Intel Corporation
 physical id: 0
 bus info: pci@0000:02:00.0
 logical name: wlan0
 version: 24
 serial: c4:85:08:c1:05:20
 width: 64 bits
 clock: 33MHz
 capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
 configuration: broadcast=yes driver=iwlwifi driverversion=3.13.0-24-generic firmware=18.168.6.1 latency=0 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11abgn
 resources: irq:45 memory:f1500000-f1501fff
*-network
 description: Ethernet interface
 product: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
 vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
 physical id: 0
 bus info: pci@0000:03:00.0
 logical name: eth0
 version: 06
 serial: e8:03:9a:f1:3b:18
 size: 100Mbit/s
 capacity: 1Gbit/s
 width: 64 bits
 clock: 33MHz
 capabilities: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
 configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=full firmware=rtl8168e-3_0.0.4 03/27/12 latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s
 resources: irq:42 ioport:2000(size=256) memory:f1404000-f1404fff memory:f1400000-f1403fff

1
2018-05-07 20:58


oorsprong
antwoorden:


Ik heb het opgelost. Het probleem was niet mijn computer, maar de router (deed net een herstart). De router kon geen nieuwe IP-adressen toewijzen, dus uiteindelijk zou elk apparaat in het netwerk zijn getroffen, maar mijn computer was de eerste.


0
2018-05-08 08:35