Vraag Juiste rsync-verklaring


Op de site "https://wiki.ubuntuusers.de/rsync/"er is de volgende aanbeveling voor een complete systeemback-up:

sudo rsync --delete --stats -PSvahHAXx --log-file=rsync.log --exclude='/media/*/**' \
  --exclude='/proc/**' --exclude='/sys/**' --exclude='/tmp/**' \
  --link-dest=/media/deinname/medium/backup/rsync-alt /boot / /home \
  /media/deinname/medium/backup/rsync

Helaas lijkt het onmogelijk om deze verklaring correct in deze vraag te kopiëren, sorry. Het is waarschijnlijk een probleem van de dubbele sterren. Niettemin zijn mijn vragen begrijpelijk - hopelijk.

Mijn vragen:

  1. Wat is het verschil tussen --exclude='/proc/**'         en --exclude='/proc'    ?

  2. is --exclude='/media/*/**' echt correct?

    Wat is het verschil met --exclude='/media/**'


1
2018-05-18 08:32


oorsprong
antwoorden: