Vraag maven werkt niet bij op ubuntu 14.0.4


Ik heb momenteel versie 3.0.5 van maven, als ik het spel uitvoer

mvn -version 

ik krijg

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: ignoring option 
MaxPermSize=1024m; support was removed in 8.0
Apache Maven 3.0.5
Maven home: /usr/share/maven
Java version: 1.8.0_65, vendor: Oracle Corporation
Java home: /usr/java/latest/jdk1.8.0_65/jre
Default locale: en_US, platform encoding: UTF-8
OS name: "linux", version: "3.19.0-61-generic", arch: "amd64", family: "unix"

Maar wanneer ik iets probeer te bouwen, is het op zoek naar een latere versie. Hier zijn de fouten die ik krijg bij het bouwen van Apache Zeppelin

[INFO] Zeppelin .......................................... SUCCESS [23.707s]
[INFO] Zeppelin: Interpreter ............................. SUCCESS [12.301s]
[INFO] Zeppelin: Zengine ................................. SUCCESS [5.654s]
[INFO] Zeppelin: Display system apis ..................... SUCCESS [18.403s]
[INFO] Zeppelin: Spark dependencies ...................... SUCCESS [46.644s]
[INFO] Zeppelin: Spark ................................... SUCCESS [22.427s]
[INFO] Zeppelin: Markdown interpreter .................... SUCCESS [0.467s]
[INFO] Zeppelin: Angular interpreter ..................... SUCCESS [0.398s]
[INFO] Zeppelin: Shell interpreter ....................... SUCCESS [0.392s]
[INFO] Zeppelin: Hive interpreter ........................ SUCCESS [3.598s]
[INFO] Zeppelin: HBase interpreter ....................... SUCCESS [6.213s]
[INFO] Zeppelin: Apache Phoenix Interpreter .............. SUCCESS [4.489s]
[INFO] Zeppelin: PostgreSQL interpreter .................. SUCCESS [0.774s]
[INFO] Zeppelin: JDBC interpreter ........................ SUCCESS [0.619s]
[INFO] Zeppelin: Tajo interpreter ........................ SUCCESS [1.516s]
[INFO] Zeppelin: File System Interpreters ................ SUCCESS [1.382s]
[INFO] Zeppelin: Flink ................................... SUCCESS [10.273s]
[INFO] Zeppelin: Apache Ignite interpreter ............... SUCCESS [1.636s]
[INFO] Zeppelin: Kylin interpreter ....................... SUCCESS [0.397s]
[INFO] Zeppelin: Lens interpreter ........................ SUCCESS [3.718s]
[INFO] Zeppelin: Cassandra ............................... SUCCESS [55.579s]
[INFO] Zeppelin: Elasticsearch interpreter ............... SUCCESS [2.541s]
[INFO] Zeppelin: Alluxio interpreter ..................... SUCCESS [2.759s]
[INFO] Zeppelin: web Application ......................... FAILURE [0.328s]
[INFO] Zeppelin: Server .................................. SKIPPED
[INFO] Zeppelin: Packaging distribution .................. SKIPPED
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD FAILURE
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 3:47.114s
[INFO] Finished at: Sun Jun 12 07:16:37 UTC 2016
[INFO] Final Memory: 157M/1106M
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[ERROR] Failed to execute goal com.github.eirslett:frontend-maven-plugin:0.0.25:install-node-and-npm (install node and npm) on project zeppelin-web: The plugin com.github.eirslett:frontend-maven-plugin:0.0.25 requires Maven version 3.1.0 -> [Help 1]
[ERROR] 
[ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch.
[ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging.
[ERROR] 
[ERROR] For more information about the errors and possible solutions, please read the following articles:
[ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/PluginIncompatibleException
[ERROR] 
[ERROR] After correcting the problems, you can resume the build with the command
[ERROR]   mvn <goals> -rf :zeppelin-web

Dus ik kan maven een specifieke versie van de front-end-plugin laten maken, wat ik misschien wel ga doen, of ik kan maven updaten. Dus heb ik besloten om maven te updaten en ik heb het commando uitgevoerd

sudo apt-get --only-upgrade install maven

En als antwoord krijg ik

Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
maven is already the newest version.

Wat is de beste manier om deze op te lossen? Ik denk aan het verwijderen van maven, maar ik hoop in plaats daarvan op een snelle reactie. Bedankt!


1
2018-06-12 07:43


oorsprong
antwoorden:


Ik volgde het advies hier Hoe maven 3.0.4 te updaten - 3.1.1 wat eigenlijk was

cd ~/Downloads
wget http://apache.mirrors.tds.net/maven/maven-3/3.1.1/binaries/apache-maven-3.1.1-bin.tar.gz

sudo mkdir -p /usr/local/apache-maven
sudo mv apache-maven-3.1.1-bin.tar.gz /usr/local/apache-maven
cd /usr/local/apache-maven
sudo tar -xzvf apache-maven-3.1.1-bin.tar.gz
Edit ~/.profile with gedit ~/.profile and add these four lines:

export M2_HOME=/usr/local/apache-maven/apache-maven-3.1.1
export M2=$M2_HOME/bin
export MAVEN_OPTS="-Xms256m -Xmx512m"
export PATH=$M2:$PATH

0
2018-06-12 08:43