Vraag bluetoothd mislukt bij "set secure simple pairing"


Mijn bluetoothd meldt een fout in de syslog na het ontwaken uit de slaapstand van mijn laptop:

Jun 25 12:54:34 lati bluetoothd[718]: Adapter /org/bluez/718/hci0 has been disabled
Jun 25 12:54:34 lati bluetoothd[718]: Unregister path: /org/bluez/718/hci0
Jun 25 12:54:34 lati bluetoothd[718]: Endpoint unregistered: sender=:1.59 path=/MediaEndpoint/A2DPSink
Jun 25 12:54:34 lati bluetoothd[718]: Endpoint unregistered: sender=:1.59 path=/MediaEndpoint/A2DPSource
Jun 25 12:54:34 lati bluetoothd[718]: Endpoint unregistered: sender=:1.59 path=/MediaEndpoint/HFPAG
Jun 25 12:54:34 lati bluetoothd[718]: Endpoint unregistered: sender=:1.59 path=/MediaEndpoint/HFPHS
Jun 25 12:54:34 lati bluetoothd[718]: Adapter /org/bluez/718/hci0 has been enabled
Jun 25 12:54:34 lati bluetoothd[718]: Endpoint registered: sender=:1.59 path=/MediaEndpoint/HFPAG
Jun 25 12:54:34 lati bluetoothd[718]: Endpoint registered: sender=:1.59 path=/MediaEndpoint/HFPHS
Jun 25 12:54:34 lati bluetoothd[718]: Endpoint registered: sender=:1.59 path=/MediaEndpoint/A2DPSource
Jun 25 12:54:34 lati bluetoothd[718]: Endpoint registered: sender=:1.59 path=/MediaEndpoint/A2DPSink
Jun 25 12:54:34 lati bluetoothd[718]: Unknown command complete for opcode 19
Jun 25 12:54:34 lati bluetoothd[718]: hci0: Set Secure Simple Pairing (0x000b) failed: Busy (0x0a)

Mijn systeeminfo:

  • Ubuntu 14.04.4 LTS (betrouwbaar)
  • Architectuur: 64 bit
  • Kernelversie: 3.16.0-40-generiek
  • Dell E7440
  • BIOS-versie: A14
  • Bluetooth: hci0: Intel Bluetooth-firmwarebestand: intel / ibt-hw-37.7.10-fw-1.80.2.3.d.bseq

1
2018-06-25 10:53


oorsprong
antwoorden: