Vraag neo4j start veroorzaakt ERROR: JAVA_HOME is verkeerd gedefinieerd als


Ik probeer de neo4j-server op een Ubuntu-machine te gebruiken met deze opdracht:

sudo neo4j start

Maar het geeft me deze foutmelding:

ERROR: JAVA_HOME is incorrectly defined as /usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-amd64/bin/ (the executable /usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-amd64/bin//bin/java does not exist)

Nu heb ik JAVA_HOME ingesteld op de juiste map waar Java is geïnstalleerd. Dit is wat ik krijg als ik ren echo $JAVA_HOME:

/usr/lib/jvm/java-8-oracle

Ik weet niet waar het die waarde voor JAVA_HOME krijgt. Ik controleerde de configuratiebestanden, maar ik kon geen variabelen vinden die naar JAVA_HOME verwijzen en die ik misschien moet instellen.


1
2018-04-04 21:18


oorsprong
antwoorden: