Vraag ADB vindt geen apparaten en MTP werkt niet


Running Ubuntu 16.04 LTS, ik heb geprobeerd om ADB te laten werken met een Android 7.1.1 Wileyfox Swift-telefoon. hardlopen adb devices toont geen resultaten:

$ adb devices
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
List of devices attached 

Enkele basisbegrippen die ik heb geprobeerd:

 • Meerdere USB-kabels en meerdere poorten
 • Ontwikkelaarsmodus is ingeschakeld
 • USB-foutopsporing is ingeschakeld
 • Ik heb geprobeerd de USB-modus in te stellen op Opladen, PTP en MTP
 • Start het opnieuw adb serveren proberen het als root uit te voeren.

lsusb toont mijn telefoon:

$ lsusb
Bus 001 Device 013: ID 2970:2282

Ik heb de juiste udev-regels (NB: ik vond de tweede regel bij https://compuitusa.com/mounting-the-android-phone-in-ubuntu-16-04/):

$ cat /etc/udev/rules.d/51-android.rules
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2970", ATTR{idProduct}=="2282", MODE="0666"
$ cat /etc/udev/rules.d/52-mtp.rules
ATTR{idVendor}="2970", ATTR{idProduct}=="2282", SYMLINK+="libmtp-%k", ENV{ID_MTP_DEVICE}="1", ENV{ID_MEDIA_PLAYER}="1"

De permissies setup door udev zien er goed uit:

$ ls -lah /dev/bus/usb/001/013
crw-rw-rw-+ 1 root root 189, 12 Aug 29 06:56 /dev/bus/usb/001/013

De telefoon verschijnt met gebruik van dmesg:

[ 672.881607] usb 1-2: new high-speed USB device number 13 using xhci_hcd
[ 673.011350] usb 1-2: New USB device found, idVendor=2970, idProduct=2282
[ 673.011364] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 673.011371] usb 1-2: Product: Wileyfox Swift
[ 673.011378] usb 1-2: Manufacturer: Wileyfox
[ 673.011384] usb 1-2: SerialNumber: e81ed488

Een udevadm-test ziet er goed uit:

$ udevadm info -q all -n /dev/bus/usb/001/013
P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2
N: bus/usb/001/013
S: libmtp-1-2
E: BUSNUM=001
E: DEVLINKS=/dev/libmtp-1-2
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/001/013
E: DEVNUM=013
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2
E: DEVTYPE=usb_device
E: DRIVER=usb
E: ID_BUS=usb
E: ID_FOR_SEAT=usb-pci-0000_00_14_0-usb-0_2
E: ID_MEDIA_PLAYER=1
E: ID_MODEL=Wileyfox_Swift
E: ID_MODEL_ENC=Wileyfox\x20Swift
E: ID_MODEL_ID=2282
E: ID_MTP_DEVICE=1
E: ID_PATH=pci-0000:00:14.0-usb-0:2
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_14_0-usb-0_2
E: ID_REVISION=0310
E: ID_SERIAL=Wileyfox_Wileyfox_Swift_e81ed488
E: ID_SERIAL_SHORT=e81ed488
E: ID_USB_INTERFACES=:ffff00:ff4201:
E: ID_VENDOR=Wileyfox
E: ID_VENDOR_ENC=Wileyfox
E: ID_VENDOR_ID=2970
E: MAJOR=189
E: MINOR=12
E: PRODUCT=2970/2282/310
E: SUBSYSTEM=usb
E: TAGS=:seat:uaccess:
E: TYPE=0/0/0
E: USEC_INITIALIZED=673329989

De telefoon wordt weergegeven als Unity-opstartprogramma. Als u echter op het opstartprogramma klikt, verschijnt er soms een pop-upbericht 'Kan Android-apparaat niet koppelen', maar doet het niets anders. Als Nautilus wordt uitgevoerd, wordt de telefoon weergegeven als invoer onder Computer: klikken op het item van de telefoon doet niets. Ik heb ook geprobeerd de usb-parameters van de telefoon in te stellen op Opladen en PTP in plaats van MTP zonder succes adb devices of om de bestanden van de telefoon te bekijken. Enig idee hoe ADB de telefoon kan vinden en hoe de bestanden van de telefoon in Nautilus te zien zijn?


1
2017-08-29 06:14


oorsprong


De vraag "Hoe kan ik stoppen" Kan berichten van het Android-apparaat mounten? " gaat gedeeltelijk in op deze vraag. Voor mij heeft die draad niet geholpen. - John Rose


antwoorden: