Vraag MDADM Raid 0 wordt niet geactiveerd: één schijf heeft een slecht superblok


Ik ben vrij nieuw in de wereld van Linux en software-raid, maar ik heb een probleem geconstateerd waarbij ik hoop dat jullie me kunnen helpen.

Een paar dagen geleden werd het systeem niet correct afgesloten en toen ik de mdadm-software opstartte, raid ik niet meer en kreeg ik een foutmelding waarin stond dat / dev / sdb1 (wat deel uitmaakt van mijn raid 0-array) een slecht superblok heeft. Ik besloot de montage te negeren omdat mijn systeem er niet van afhankelijk is. Dus ik kon inloggen en een aantal tests doen.

Mijn array bevat twee schijven (sdb1 en sde1) die zijn ingesteld in RAID0. Beide schijven zijn identiek.

Wanneer ik ren fsck /dev/sdb1 Ik krijg de foutmelding dat mijn superblok meer blokken bevat dan het fysieke station.

$ fsck /dev/sdb1
fsck from util-linux 2.20.1
e2fsck 1.42 (29-Nov-2011)
The filesystem size (according to the superblock) is 488380672 blocks
The physical size of the device is 244190390 blocks
Either the superblock or the partition table is likely to be corrupt!
Abort<y>? 

Mijn andere schijf leek in orde te zijn, maar nu krijg ik de volgende foutmelding, ik neem aan dat het te maken heeft met sdb1 ontbreekt

$ fsck /dev/sde1
fsck from util-linux 2.20.1
fsck: fsck.linux_raid_member: not found
fsck: error 2 while executing fsck.linux_raid_member for /dev/sde1

In fdisk lijkt alles in orde te zijn, of tenminste zoals ze zijn voordat ..

$ fdisk -l

Disk /dev/sda: 200.0 GB, 200049647616 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 24321 cylinders, total 390721968 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000a091a

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *    2048   499711   248832  83 Linux
/dev/sda2     501758  390721535  195109889  5 Extended
/dev/sda5     501760  390721535  195109888  8e Linux LVM

Disk /dev/mapper/Server1-root: 193.6 GB, 193646821376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 23542 cylinders, total 378216448 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000

Disk /dev/mapper/Server1-root doesn't contain a valid partition table

Disk /dev/mapper/Server1-swap_1: 2143 MB, 2143289344 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 260 cylinders, total 4186112 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000

Disk /dev/mapper/Server1-swap_1 doesn't contain a valid partition table

WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdb'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.


Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
78 heads, 63 sectors/track, 397542 cylinders, total 1953525168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000300

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdb1      2048 1953525167  976761560  fd Linux raid autodetect

Disk /dev/sdc: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
24 heads, 63 sectors/track, 1292014 cylinders, total 1953525168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdc1      2048 1953525167  976761560  83 Linux

WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdd'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.


Disk /dev/sdd: 500.1 GB, 500107862016 bytes
81 heads, 63 sectors/track, 191411 cylinders, total 976773168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdd1      2048  976773167  488385560  83 Linux

WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sde'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.


Disk /dev/sde: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
78 heads, 63 sectors/track, 397542 cylinders, total 1953525168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000300

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sde1      2048 1953525167  976761560  fd Linux raid autodetect

Wanneer ik ren dumpe2fs /dev/sdb1 ik krijg:

dumpe2fs 1.42 (29-Nov-2011)
Filesystem volume name:  <none>
Last mounted on:     /media/raid0
Filesystem UUID:     52e0e3eb-40d7-49fa-9b35-be6513a782d2
Filesystem magic number: 0xEF53
Filesystem revision #:  1 (dynamic)
Filesystem features:   ext_attr resize_inode dir_index filetype extent flex_bg sparse_super large_file huge_file uninit_bg dir_nlink extra_isize
Filesystem flags:     signed_directory_hash 
Default mount options:  (none)
Filesystem state:     not clean with errors
Errors behavior:     Continue
Filesystem OS type:    Linux
Inode count:       122101760
Block count:       488380672
Reserved block count:   4883806
Free blocks:       166355414
Free inodes:       121871448
First block:       0
Block size:        4096
Fragment size:      4096
Reserved GDT blocks:   907
Blocks per group:     32768
Fragments per group:   32768
Inodes per group:     8192
Inode blocks per group:  512
RAID stride:       128
RAID stripe width:    256
Flex block group size:  16
Filesystem created:    Sun Apr 22 21:57:36 2012
Last mount time:     Thu May 3 00:01:08 2012
Last write time:     Tue May 8 20:33:15 2012
Mount count:       24
Maximum mount count:   35
Last checked:       Sun Apr 22 21:57:36 2012
Check interval:      15552000 (6 months)
Next check after:     Fri Oct 19 21:57:36 2012
Lifetime writes:     1809 GB
Reserved blocks uid:   0 (user root)
Reserved blocks gid:   0 (group root)
First inode:       11
Inode size:      256
Required extra isize:   28
Desired extra isize:   28
Default directory hash:  half_md4
Directory Hash Seed:   54b59b52-4cfc-4bea-8c5a-5fc730317f4f
Journal backup:      inode blocks

En een hele hoop van deze:

Group 0: (Blocks 0-32767) [ITABLE_ZEROED]
 Checksum 0x6848, unused inodes 0
 Primary superblock at 0, Group descriptors at 1-117
 Reserved GDT blocks at 118-1024
 Block bitmap at 1025 (+1025), Inode bitmap at 1041 (+1041)
 Inode table at 1057-1568 (+1057)
 23517 free blocks, 8182 free inodes, 1 directories

Wanneer ik ren cat /proc/mdstat ik krijg:

Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10] 
md0 : inactive sdb[0](S)
   976761560 blocks super 1.2

md127 : inactive sde1[1](S)
   976760536 blocks super 1.2

unused devices: <none>

Dus heb ik nu ineens twee raid-arrays ...

Ik heb de methode geprobeerd die wordt genoemd in deze onderwerp waar ze voorstellen om back-upsectoren te gebruiken. Maar geen geluk, de fout over een superblok groter dan de fysieke schijf blijft bestaan.

Kunnen jullie me helpen? Ik ben behoorlijk bang dat ik nu mijn gegevens kwijt ben ..

Bewerken: inhoud van bestand mdadm.conf toegevoegd

# mdadm.conf
#
# Please refer to mdadm.conf(5) for information about this file.
#

# by default (built-in), scan all partitions (/proc/partitions) and all
# containers for MD superblocks. alternatively, specify devices to scan, using
# wildcards if desired.
#DEVICE partitions containers

# auto-create devices with Debian standard permissions
CREATE owner=root group=disk mode=0660 auto=yes

# automatically tag new arrays as belonging to the local system
HOMEHOST <system>

# instruct the monitoring daemon where to send mail alerts
# MAILADDR

# definitions of existing MD arrays
#ARRAY /dev/md/0 metadata=1.2 UUID=7658dc76:c33da511:d40c5dee:c5d5143d name=Server1:0

# This file was auto-generated on Fri, 27 Apr 2012 18:38:03 +0200
# by mkconf $Id$
ARRAY /dev/md/0 metadata=1.2 UUID=7658dc76:c33da511:d40c5dee:c5d5143d name=Server1:0
ARRAY /dev/md/0 metadata=1.2 UUID=3720f7a5:ae73fb52:deee0813:677105ae name=Server1:0

1
2018-05-08 20:44


oorsprong


Wat probeer je te bereiken met het uitvoeren van fsck en dumpe2fs op de RAID-leden? Ze bevatten elk slechts de helft van de gegevens, tenzij je level 0 en niveau 1 vermengt. Demonteer die arrays en probeer de array met beide schijven weer samen te stellen, als je geluk hebt werkt dit. - LiveWireBT
fschk controleert partities niet, het controleert bestandssystemen. Omdat je geen bestandssysteem op / dev / sdb1 hebt, zou het uit de hand lopen. U moet gnu parted of gparted gebruiken om de partitietabel te verifiëren. Wat zit er in je mdadm.conf-bestand? Heb je geprobeerd update-initramfs -u als root? - Chris
Bedankt voor je reacties, ik heb mijn bericht hierboven bijgewerkt met de inhoud van het mdadm.conf-bestand. Ik heb de matrices gedemonteerd en de array opnieuw samengesteld, maar nu kan ik deze nog steeds niet koppelen. Getting wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/md0 - Erik Leutscher


antwoorden:


Stop met het uitvoeren van fsck op de raid-leden, er hoort daar geen bestandssysteem te zijn en je kunt gemakkelijk het RAID-superblok vernietigen dat er is.

Er is iets heel erg mis met je RAID-instellingen om mee te beginnen, dit is hoe je partitietabel eruit zou moeten zien.

root @ mark21: ~ # fdisk -l

Schijf / dev / sda: 640,1 GB, 640135028736 bytes
255 koppen, 63 sectoren / spoor, 77825 cilinders, totaal 1250263728 sectoren
Eenheden = sectoren van 1 * 512 = 512 bytes
Sectorgrootte (logisch / fysiek): 512 bytes / 512 bytes
I / O-grootte (minimaal / optimaal): 512 bytes / 512 bytes
Disk-ID: 0x0000ffc4

   Device Boot Start End blokkeert Id-systeem
/ dev / sda1 2048 1240233983 620115968 fd Linux raid autodetect

Het lijkt erop dat je het SD-apparaat hebt geformatteerd met een bestandssysteem nadat je het hebt opgenomen in een RAID-set, die helemaal kapot is. U moet het MD-apparaat formatteren en gebruiken.


1
2017-08-09 16:27