Vraag Cron-proces verzendt e-mail, waar zijn deze verzonden e-mails?


Ubuntu 14.04

Ik heb een e-mailproces dat een e-mail verzendt via cron, met behulp van sendemail (waarvan ik geloof dat het een Perl-programma is dat geen MTA nodig heeft). Waar worden deze verzonden e-mails opgeslagen? Als ze al zijn opgeslagen?

OPMERKING: Sinds ik sendemail heb geïnstalleerd, lijkt het alsof alle andere e-mailpakketten, postfix, mail, sendmail automatisch werden verwijderd.

Dank je.


1
2017-10-29 11:52


oorsprong


Vraag je waar de mail naartoe wordt gestuurd (zoals in naar root@host.tld of de e-mail van gebruikers wanneer de crontab niet voor root was), of als de cronjob een e-mailmap bijhoudt met dingen als 'verzonden e-mail', 'inbox ',' spam 'etc etc? In het laatste geval is het antwoord Nee. Het stuurt gewoon de mail en bewaart geen logs. - Hennes
Als ik een e-mail verzend met alpine, wordt een kopie van de uitgaande e-mail opgeslagen in een map met de naam "verzonden e-mail". Mijn vraag is, stuurt het script "sendemail", bewaar verzonden e-mails ergens. - Bulrush
Nee dat doet het niet. Het stuurt ze alleen. Het archiveert ze niet en bewaart geen lokale kopieën. - Hennes


antwoorden:


Het script slaat zijn verzonden e-mail niet op, het verzendt gewoon de e-mail - meer niet.


1
2017-10-29 12:10