Vraag Sudo-toegang instellen voor een gebruiker


Ik heb mijn permissies-bestand bewerkt en 2 gebruikersaccounts ingesteld -premlaks en stack met sudo-toegang.

Nadat ik dit heb ingesteld log ik in om de gebruiker te stapelen en probeer ik de rechten voor een paar bestanden te wijzigen, maar werkt het nog steeds niet .. Ik moet sudo aan elke opdracht toevoegen.

Ik dacht dat ik elk commando kon uitvoeren zodra ik sudo toegang gaf.

# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
#
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
#
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
#
Defaults    env_reset
Defaults    secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"

# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root  ALL=(ALL:ALL) ALL
premlaks    ALL=(ALL:ALL) ALL
stack  ALL=(ALL:ALL) ALL

# Members of the admin group may gain root privileges
%admin ALL=(ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo  ALL=(ALL:ALL) ALL

# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:

#includedir /etc/sudoers.d

1
2017-08-17 01:36


oorsprong


"Ik moet sudo aan elke opdracht toevoegen"- ja, dat is hoe sudo werkt: als u gebruikers toevoegt aan het sudoers-bestand, wordt die vereiste niet verwijderd - steeldriver


antwoorden:


Je moet die gebruiker toevoegen aan sudo group met usermod opdracht.

Voor mij zou dit bijvoorbeeld zo zijn

usermod --groups serg,sudo serg

Meer info in de man usermod, bijv

-G, --groups GROUP1[,GROUP2,...[,GROUPN]]]
  A list of supplementary groups which the user is also a member of.
  Each group is separated from the next by a comma, with no intervening
  whitespace. The groups are subject to the same restrictions as the
  group given with the -g option.

1
2017-08-17 02:08