Vraag Wat is "dist-upgrade" en waarom wordt er meer geüpgraded dan "upgrade"?


Ik vroeg me af waarom upgrade soms wil hij bepaalde delen van het systeem niet upgraden dist-upgrade doet. Hier is een voorbeeld na het hardlopen apt-get upgrade:

apt-get upgrade:

rimmer@rimmer-Lenovo-IdeaPad-S10-2:~$ sudo apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following packages have been kept back:
 linux-generic linux-headers-generic linux-image-generic
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.

versus apt-get dist-upgrade:

rimmer@rimmer-Lenovo-IdeaPad-S10-2:~$ sudo apt-get dist-upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following NEW packages will be installed:
 linux-headers-3.0.0-13 linux-headers-3.0.0-13-generic
 linux-image-3.0.0-13-generic
The following packages will be upgraded:
 linux-generic linux-headers-generic linux-image-generic
3 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 48.5 MB of archives.
After this operation, 215 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]?

Met andere woorden, waarom kan dit niet worden uitgevoerd door upgrade?


344
2017-11-22 06:03


oorsprong
antwoorden:


Van apt-get met de hand:

upgrade
  upgrade is used to install the newest versions of all packages
  currently installed on the system from the sources enumerated in
  /etc/apt/sources.list. Packages currently installed with new
  versions available are retrieved and upgraded; under no
  circumstances are currently installed packages removed, or packages
  not already installed retrieved and installed. New versions of
  currently installed packages that cannot be upgraded without
  changing the install status of another package will be left at
  their current version. An update must be performed first so that
  apt-get knows that new versions of packages are available.

dist-upgrade
  dist-upgrade in addition to performing the function of upgrade,
  also intelligently handles changing dependencies with new versions
  of packages; apt-get has a "smart" conflict resolution system, and
  it will attempt to upgrade the most important packages at the
  expense of less important ones if necessary. So, dist-upgrade
  command may remove some packages. The /etc/apt/sources.list file
  contains a list of locations from which to retrieve desired package
  files. See also apt_preferences(5) for a mechanism for overriding
  the general settings for individual packages.

En met de nieuwere apt tool beschikbaar vanaf 14.04:

full-upgrade
  full-upgrade performs the function of upgrade but may also remove
  installed packages if that is required in order to resolve a
  package conflict.

In jouw geval zie ik dat bijvoorbeeld linux-headers is een virtueel pakket dat door beide wordt geleverd linux-headers-3.0.0-12 en linux-headers-3.0.0-13 en dat klinkt als het soort pakket installatie en verwijdering afgehandeld door dist-upgrade, maar niet door upgrade.


285
2017-11-22 06:57Ik zie het niet full-upgrade als een optie om apt-get onder 14.04.1. - nobar
Ik wist het niet apt ofwel, maar het lijkt een heel ander commando te zijn, afhankelijk van de manpagina die hij heeft gekoppeld - BlueWizard
@nobar Je ziet niet omdat het een optie is apt en niet van apt-get... :-) Proberen man apt. - Hastur
Okay, ik heb gezocht en de vroegste link die ik vond, is voor Ubuntu 15.10 (die eind 2014 uitkwam en redelijk uitpakt met Jessie-tests) manpages.ubuntu.com/manpages/wily/en/man8/apt.8.html - Z boson
@Zboson Ja, en 14.04 kwam niet uit in 2011, maar in april 2014 ... zie je het patroon? - tgies


apt-get upgrade is beperkt tot het geval dat pakketten moeten worden vervangen door nieuwere versies, maar er hoeft geen pakket te worden toegevoegd of verwijderd. Een nieuwe versie van Firefox, bijvoorbeeld, zou kunnen worden geïnstalleerd met apt-get upgrade.

Echter apt-get upgrade zal weigeren te werken wanneer er toevoegingen of verwijderingen zijn vereist door de bijgewerkte versies. Bijvoorbeeld als je kernel hebt linux-image-3.2.0-10-generic geïnstalleerd en linux-image-3.2.0-11-generic verschijnt, de linux-image-generic pakket wordt bijgewerkt afhankelijk van de nieuwere versie. Om de nieuwe kernel te kunnen installeren, moet je het uitvoeren apt-get dist-upgrade.

Let op hoe een apt-get upgrade zal zeggen dat de kernel-pakketten zijn geweest held back. Dat is de keu voor gebruik apt-get dist-upgrade.


118
2018-01-27 16:34Perfect! : D Nog twee vragen ... wat wordt gebruikt door de grafische updatebeheerder in Ubuntu? Wat is de aanbevolen? - THpubs
Het grafische hulpprogramma, update-manager, gebruikt niet apt-get direct; in plaats daarvan werkt het met een backend genaamd aptdaemon. De standaard mogelijkheden van update-manager zijn een mix van de upgrade en dist-upgrade modi van apt-get: het kan pakketten toevoegen maar niet verwijderen - het roept de tool "Gedeeltelijke upgrade" op wanneer verwijderingen vereist zijn. Gebruik als u de opdrachtregel gebruikt apt-get upgrade. Als u ziet dat het rapporteert dat pakketten "worden tegengehouden", uitvoeren apt-get dist-upgrade om de resterende updates op te halen. - pablomme


In principe zal upgrade alleen bestaande pakketten van de ene naar de andere versie upgraden. Het zal geen pakketten installeren of verwijderen, zelfs als dit vereist is om anderen te upgraden. In het geval van kernel-updates vereist het upgraden van het linux-generieke pakket het installeren van het nieuwe linux-3.0.0-13-generieke pakket en omdat de upgrade weigert pakketten te installeren of te verwijderen, weigert het om linux-generiek te upgraden.

Soms vereisen verschillende incompatibiliteiten tussen pakketten dat sommige pakketten moeten worden verwijderd om anderen te upgraden, en dat vereist ook dist-upgrade. Kernel-updates vereisen altijd een dist-upgrade vanwege de manier waarop ze worden verwerkt. In plaats van een kernelpakket te hebben dat wordt bijgewerkt, wordt er elke keer een volledig nieuw kernelpakket gemaakt en wordt de kernel-metapackage bijgewerkt om af te hangen van het nieuwe kernelpakket in plaats van het oude. Dit is gedaan zodat je de oude kernelversies bijhoudt zodat in het geval er een probleem is met het opstarten van de nieuwe kernel, je de oude kunt kiezen in het opstartmenu en kunt herstellen.


32
2017-11-22 14:45Beste idee. Maar hoe kan ik een bepaald pakket behouden? - 0xC0000022L


De apt-get upgrade commando zal normaal gesproken alleen updates (of fixes) installeren naar geïnstalleerde pakketten. Typisch een nieuwe release van Mozilla Firefoxzou bijvoorbeeld met dit commando worden geïnstalleerd.

Echter apt-get upgrade zullen NIET installeert over het algemeen nieuwe releases, waar grote veranderingen (inclusief het verwijderen van pakketten of GRUB-update vereist is). Als er bijvoorbeeld een nieuwe Linux-kernel (linux-image-3.x.x-xx-generic, etc.) beschikbaar is, wordt het pakket niet geïnstalleerd.

Om de nieuwe kernel te kunnen installeren, moet je het uitvoeren apt-get dist-upgrade. Je krijgt een melding wanneer je rent apt-get upgrade, zoals het zal zeggen dat bepaalde pakketten zijn achtergehouden. Dat is uw keu om te gebruiken: apt-get dist-upgrade.


11
2018-01-28 00:55Dit is misleidend. dist-upgrade zal niet upgraden naar een nieuwe release, tenzij sources.list is dienovereenkomstig aangepast (en zelfs dan is dat geen ondersteunde manier om te upgraden in Ubuntu). Wanneer een nieuwe kernel is geïnstalleerd met dist-upgrade, dat is geen nieuwe release van Ubuntu. Het is gewoon een nieuw pakket. Verder is de claim "of GRUB-update vereist" onwaar. sudo apt-get upgrade is perfect in staat om pakketten te upgraden in een situatie waarin GRUB moet worden bijgewerkt, zolang er geen pakketten worden verwijderd en nieuwe pakketten worden geïnstalleerd. update-grub wordt automatisch uitgevoerd, zoals altijd. - Eliah Kagan
Je zou je eigen antwoord moeten schrijven, want dat voegt geen duidelijkheid toe aan de mijne. - david6
Afgezien van wat Eliah heeft genoemd, is het belangrijkste punt dat apt-get upgrade zal geen pakketten verwijderen of toevoegen. Als voor een fix voor een pakket een nieuw pakket nodig is, wordt de update tegengehouden. antwoord van pablomme, dat je hebt herzien om minder nauwkeurig te zijn, is beter en ik zou lezers adviseren om daarnaar te gaan. - Chan-Ho Suh
Correctie: apt-get upgrade zal nooit installeren of verwijderen alle pakketten. Kernel-upgrades zijn verpakt als nieuwe pakketten en als gevolg hiervan apt-get upgrade zal nooit de kernel upgraden. Het feit dat de kernel-upgrade "belangrijke" wijzigingen aanbrengt, zoals GRUB-configuratie, is niet de reden voor het verschil tussen upgrade en dist-upgrade. - Mikko Rantalainen