Vraag Herlaad bash's .profile zonder uit te loggen en weer in te loggen


Is het mogelijk om bash te dwingen om het .profile-bestand opnieuw te laden zonder uit te loggen en weer in te loggen?


67
2017-08-29 14:08


oorsprong
antwoorden:


Dit zou moeten werken voor de huidige terminal:

. ~/.profile

. is een bash builtin en een synoniem voor source, zien man bash:

. bestandsnaam [argumenten]
  bron bestandsnaam [argumenten]
  Lees en voer opdrachten uit bestandsnaam in de huidige shell-omgeving (...).


82
2017-08-29 14:11Het zal alleen effectief zijn in de huidige terminal. - enzotib
@enzotib Is er een manier om dat te omzeilen? - Matty
@Matty: nee, om de wijzigingen zichtbaar te maken voor de hele grafische omgeving, kunt u de sessie alleen opnieuw starten - enzotib
Het enige probleem hiermee is dat als u iets van het pad verwijdert, het pas effect heeft als u opnieuw opstart - Aras
@enzotib Is het effectief voor alle subprocessen gestart vanaf de huidige terminal? - Bruce Sun


Als u geen nieuwe shell wilt starten maar het script in de huidige shell wilt uitvoeren, geeft u het de volgende broncode:

source script_name.sh

source = .

De bash source ingebouwd is een synoniem voor de Bourne-schaal . (punt) commando.

beleefdheid - tldp.org


11
2017-08-29 14:23