Vraag Postfix SMTP niet beschikbaar via extern netwerk


Ik probeer een SMTP-server in te stellen met behulp van Postfix. Ik heb al virtuele postbussen en een Dovecot IMAP-server actief (en werkend). ik kan mail my@ema.il en zie de e-mail binnenkomen met een IMAP-client. Het verzenden van e-mails van externe locaties werkt echter niet.

Ik heb intern een netcat gedaan:

root@cs:/# netcat localhost 25
220 camilstaps.nl ESMTP Postfix (Ubuntu)
helo localhost
250 camilstaps.nl
mail from:<test@vivisoft.nl>
250 2.1.0 Ok
rcpt to:<info@vivisoft.nl>
250 2.1.5 Ok
data
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Subject: Test

Hello
.
250 2.0.0 Ok: queued as 19CBA412F0

En probeerde ook een netcat van een externe server, maar dat werkte niet, ik krijg geen reactie (de shell blijft open totdat ik ^C of er treedt een time-out op).

Ik dacht dat de server niet op elke IP luisterde, dus ik probeerde een netstat, en dit was het resultaat:

tcp    0   0 0.0.0.0:25       0.0.0.0:*        LISTEN   2378/master
tcp6    0   0 :::25          :::*          LISTEN   2378/master

Dus dat kan niet het probleem zijn, toch? Maar ik kan niet achterhalen wat het probleem is.

hier is /etc/postfix/master.cf (het was vrij lang dus ik heb de opmerkingen verwijderd):

smtp   inet n    -    -    -    -    smtpd
pickup  unix n    -    -    60   1    pickup
cleanup  unix n    -    -    -    0    cleanup
qmgr   unix n    -    n    300   1    qmgr
tlsmgr  unix -    -    -    1000?  1    tlsmgr
rewrite  unix -    -    -    -    -    trivial-rewrite
bounce  unix -    -    -    -    0    bounce
defer   unix -    -    -    -    0    bounce
trace   unix -    -    -    -    0    bounce
verify  unix -    -    -    -    1    verify
flush   unix n    -    -    1000?  0    flush
proxymap unix -    -    n    -    -    proxymap
proxywrite unix -    -    n    -    1    proxymap
smtp   unix -    -    -    -    -    smtp
relay   unix -    -    -    -    -    smtp
showq   unix n    -    -    -    -    showq
error   unix -    -    -    -    -    error
retry   unix -    -    -    -    -    error
discard  unix -    -    -    -    -    discard
local   unix -    n    n    -    -    local
virtual  unix -    n    n    -    -    virtual
lmtp   unix -    -    -    -    -    lmtp
anvil   unix -    -    -    -    1    anvil
scache  unix -    -    -    -    1    scache
maildrop unix -    n    n    -    -    pipe
 flags=DRhu user=vmail argv=/usr/bin/maildrop -d ${recipient}
uucp   unix -    n    n    -    -    pipe
 flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
ifmail  unix -    n    n    -    -    pipe
 flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp   unix -    n    n    -    -    pipe
 flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/lib/bsmtp/bsmtp -t$nexthop -f$sender $recipient
scalemail-backend unix -    n    n    -    2    pipe
 flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop} ${user} ${extension}
mailman  unix -    n    n    -    -    pipe
 flags=FR user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-mailman.py
 ${nexthop} ${user}

En postconf -n geeft:

alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
append_dot_mydomain = no
biff = no
broken_sasl_auth_clients = yes
config_directory = /etc/postfix
home_mailbox = Maildir/
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
mailbox_command =
mailbox_size_limit = 0
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, $mydomain, localhost
myhostname = camilstaps.nl
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
myorigin = /etc/mailname
readme_directory = no
recipient_delimiter = +
relayhost =
smtp_tls_note_starttls_offer = yes
smtp_tls_security_level = may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
smtpd_client_restrictions = permit_mynetworks permit_inet_interfaces permit_sasl_authenticated permit_tls_clientcerts reject_unauth_destination
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,reject_unauth_destination
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_local_domain =
smtpd_sasl_path = private/auth-client
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/cacert.pem
smtpd_tls_auth_only = no
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/smtpd.crt
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/smtpd.key
smtpd_tls_loglevel = 1
smtpd_tls_received_header = yes
smtpd_tls_security_level = may
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
smtpd_use_tls = yes
tls_random_source = dev:/dev/urandom
virtual_gid_maps = static:5000
virtual_mailbox_base = /home/vmail/
virtual_mailbox_domains = /etc/postfix/vhosts
virtual_mailbox_maps = hash:/etc/postfix/vmaps
virtual_minimum_uid = 1000
virtual_uid_maps = static:5000

1
2018-06-04 10:37


oorsprong


De meeste ISP's van consumenten blokkeren zowel de inkomende als de uitgaande poort 25-verbindingen. Weet je zeker dat je internetaanbieder het niet blokkeert? De meesten leveren hiervoor een relayservice (uitgaand). Kun je proberen verbinding te maken met een andere poort 25-bestemming vanaf de externe locatie? - gertvdijk
@gertvdijk had je gelijk, ik controleerde op een andere server en het werkte. Bedankt en excuses! Wilt u een antwoord schrijven of zal ik gewoon de vraag verwijderen? - Keelan


antwoorden:


Het probleem bleek te zijn dat mijn ISP poort 25 blokkeerde.

Ik testte van een andere server, die het niet blokkeerde, en het werkte.


3
2018-06-06 08:34