Vraag Hoe kan ik een aangepaste bureaubladmelding verzenden?


Ik heb een aangepast script en ik wil een desktopkennisgeving sturen (die verschijnt in de rechterbovenhoek van het scherm) met een aangepast bericht. Hoe doe ik dat?


76
2017-09-12 16:24


oorsprong
antwoorden:


Er zijn nog een aantal andere coole functies bij notify-send

We kunnen een opdracht uitvoeren en deze weergeven in de melding:

notify-send <title> <`command`>
notify-send Date "`date`"
notify-send Disk "`df / -H`"

We kunnen pictogrammen gebruiken bij de meldingen

notify-send -i <icon> <Message>
notify-send -i face-wink "Hello! January"

Echt irritant pop-up

notify-send -t 0 "Bringing down the system"

en

notify-send <title> <message>
notify-send "who am i" "I am January"

Controleer voor meer opties hier


116
2017-09-12 16:45Dank je. Waar kunnen we een lijst met pictogrammen krijgen, bijvoorbeeld de face-wink die je gebruikte? - Paddy Landau
bekijk mijn antwoord hier - devav2
notify-send -t 0 werkt maar notify-send "who am i" "I am January" werkt niet :( - op ubuntu 15.10 - AlikElzin-kilaka
Gewerkt met --urgency=critical - AlikElzin-kilaka


Gewoon om toe te voegen aan de andere antwoorden, wanneer ik de opdracht lokaal vanuit cron gebruik, gebruik ik

DISPLAY=:0.0 /usr/bin/notify-send "TITLE" "MESSAGE"

17
2017-09-19 08:21

Ik stuitte die toevallig. Antwoord: gebruik het programma notify-send:

notify-send "Hello world!"

12
2017-09-12 16:25

Ik heb een eenvoudig en bijna-native script gemaakt dat geluid afspeelt en een melding weergeeft met een gegeven bericht en tijd voor Ubuntu (Kern):

#!/bin/sh

# https://gist.github.com/John-Almardeny/04fb95eeb969aa46f031457c7815b07d
# Create a Notification With Sound with a Given Message and Time
# The Downloaded Sound is from Notification Sounds https://notificationsounds.com/

MSSG="$1"
TIME="$2"

# install wget if not found
if ! [ -x "$(command -v wget)" ]; then 
  echo -e "INSTALLING WGET...\n\n"
  sudo apt-get install wget
  echo -e "\n\n"
fi

# install at package if not found
if ! [ -x "$(command -v at)" ]; then
  echo -e "INSTALLING AT...\n\n"
  sudo apt-get install at
  echo -e "\n\n"
fi

# install sox if not found
if ! [ -x "$(command -v sox)" ]; then
  echo -e "INSTALLING SOX...\n\n"
  sudo apt-get install sox
  sudo apt-get install sox libsox-fmt-all
  echo -e "\n\n"
fi

# download the noti sound if this is first time
# add alias to the bashrc file
if ! [ -f ~/noti/sound.mp3 ]; then
  echo -e "DOWNLOADING SOUND...\n\n"
  touch ~/noti/sound.mp3 | wget -O ~/noti/sound.mp3 "https://notificationsounds.com/wake-up-tones/rise-and-shine-342/download/mp3"
  sudo echo "alias noti=\"sh ~/noti/noti.sh\"" >> ~/.bashrc
  source ~/.bashrc    
  echo -e "\n\n"
fi

# notify with the sound playing and particular given message and time
echo "notify-send \""$MSSG\"" && play ~/noti/sound.mp3" | at $TIME

Hoe te gebruiken?

Eerste run - instellen:

 1. Maak een nieuwe map bij u thuis en bel hem noti

  mkdir ~/noti
  
 2. Download noti.sh  en pak het uit naar het bovenstaande noti dir.

 3. Open Terminal en wijzig Directory in noti 

  cd ~/noti
  
 4. Maak noti.sh uitvoerbaar door het volgende uit te geven:

  sudo chmod +x noti.sh
  
 5. Voer een test uit zoals deze:

  sh ~/noti/noti.sh "Test" "now"
  

Voorbeelden

noti "Hello From Noti" "now +1 minute"
noti "Hello From Noti" "now +5 minutes"
noti "Hello From Noti" "now + 1 hour"
noti "Hello From Noti" "now + 2 days"
noti "Hello From Noti" "4 PM + 2 days"
noti "Hello From Noti" "now + 3 weeks"
noti "Hello From Noti" "now + 4 months"
noti "Hello From Noti" "4:00 PM"
noti "Hello From Noti" "2:30 AM tomorrow"
noti "Hello From Noti" "2:30 PM Fri"
noti "Hello From Noti" "2:30 PM 25.07.18"

Voor het melden van de voltooiing van het proces (voorbeeld)

sudo apt-get update; noti "Done" "now"

1
2017-07-10 13:54